Den otevřených dveří Moravské vodárenské je již v pondělí

Aktualizováno 18. března 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Vodovody a kanalizace

voda10

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na, Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku Vás u příležitosti oslav Světového dne vody srdečně zve na Den otevřených dveří, a to v pondělí 19. března 2012 v odpoledních hodinách. Portálu Naše voda to sdělila Helena Koutná, mluvčí společnosti.

Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků. Příchozí i s dětmi a vnoučaty si mohou za pomoci laborantek MOVO provést rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou si přinesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové 1,5 l láhvi od neslazené minerálky. Na místě tak lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. Na základě orientačního mini rozboru si mohou příchozí objednat akreditovaný rozbor vody se slevou.

Doby prohlídek na objektech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.:

* ČOV Nové Sady Olomouc 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15  
* UV Černovír Olomouc 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00  
  ČS Chválkovice, Olomouc 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00  
  ČOV Uničov 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00  
* ČOV Kralický Háj, Prostějov 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00  
* ČOV Malenovice-Zlín 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00  
  ČOV Vizovice 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00  
               
* Zde si návštěvníci mohou na místě zdarma zjistit orientační hodnoty 3 ukazatelů:
  dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. A po té si mohou objednat akreditovaný
                         

Upozornění motorizovaným zájemcům v Olomouci: Objekty ÚV Černovír a Parní čerpací stanice Chválkovice se nacházejí v ochranném pásmu vodních zdrojů, příjezd k nim je proto zakázán. V případě zájmu o prohlídku je nejlepší využít městskou hromadnou dopravu. Oproti tomu na ČOV Olomouc – Nové Sady je možné parkovat přímo před areálem čistírny, ale opět doporučujeme přijet městskou hromadnou dopravou.

22. 3. – Světový den vody

Význam vody v celosvětovém měřítku neustále roste. Lidstvo dnes užívá 54 % všech dostupných zásob sladké vody, přičemž do roku 2025 se má tento podíl jen vlivem růstu populace stoupnout až na 70 %. Od devadesátých let minulého století se otevřeně hovoří o nedostatku sladké vody v budoucnu. Valné shromáždění OSN proto v roce 1993 vyhlásilo 22. březen za Světový den vody. Hlavním cílem rezoluce je vyzvat členské státy OSN, národní a mezinárodní organizace, zájmové skupiny i soukromý sektor, aby využily tuto příležitost k účasti na akcích směřujících k uvědomění si stále rostoucího významu vody, jejího udržitelného užívání a ochrany. 

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace