Délka štoly do Jordánu má už přes 100 metrů

Aktualizováno 3. května 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Projekt „Obnova rybníku Jordán v Táboře“ pokračuje i nadále ražbou spodní výpusti. K poslednímu dubnovému dni bylo do skalního masivu vyraženo108 metrůštoly. Oznámil to Karel Hotový na stránkách projektu.

Ražba je tak již ve své poslední třetině.

Dále pokračují práce na výstavbě objektu šachty uzávěrů pod ulicí U Stadionu Míru, která je vyhloubena do hloubky11 metrů.

Podle Hotového nadále pokračuje odpouštění vody z Jordánu násoskou a potrubím přes Štičí líheň – Esox. Díky příznivému počasí se za uplynulý víkend podařilo snížit hladinu vody o19 centimetrů.

Pokračuje také sběr mlžů. Ti jsou přepravováni k uložení do sádek Štičí líhně. Aktuálně jich bylo na sádky transportováno kolem šesti tisícovek. Současně jsou však potravou ondater, které v okolí Jordánu žijí. Ulity se tak shromažďují v okolí působiště ondater.

Zdroj: Město Tábor 

Na Sokolskou plovárnu je navážena zemina a kamení, které budou využity při plánované stavbě provizorního přehrazení Jordánu.

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství