Děčínský spolek Aquarius vyzval ke společné odpovědnosti za stav Labe saskou vládu

16. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Labe málo vody červenec 2014

Děčínský Spolek Aquarius-Vodnář (SAV) vypracoval Výzvu německým polabským státům, která obsahuje uvědomění si české odpovědnosti za stav Labe. Portál Naše voda o tom informoval zakladatel SAV Petr Vít.

Dokument nastiňující možnosti vzájemné spolupráce v oblasti zlepšení vodních poměrů jako impulz k následným aktivitám a spolupracím byl podle Víta předán zástupcům Sasko-Anhaltské vlády počátkem letošního roku. „S uvědoměním si odpovědnosti za stav řeky Labe, v jakém je „předávána“ do Německa, je logickou úvahou požádat o spolupráci právě polabské německé státy. Tato spolupráce chce přinést relativně rychlé a efektivní dosažení dobrého stavu našich vod, zde především Labe, které odvádí přes 66 procent vod z ČR do Německa,“ konstatoval Vít.

Text výzvy německým polabským státům:

            Vážení přátelé,

obracíme se na Vás, občany, zástupce a politiky Saska, Sasko-Anhaltska, Dolního Saska a Hamburku a chceme Vás požádat o pozornost k potřebě spolupráce při zlepšování vodních poměrů v České republice.

V činnosti našeho děčínského Spolku Aquarius-Vodnář, SAV, je hlavní orientace v oblasti zlepšení vodních poměrů na povodí Labe, které odvádí 66,2 % vod z ČR. Jsme si vědomi, jaké jsou fatální důsledky extrémů kolísání stavu této řeky v Čechách i v Německu a jaké škody vysoké vodní stavy i sucha v obou státech zapřičiňují. Tuto odpovědnost jsme zmínili i v dopisu Vládě ČR v apelu na potřebná zlepšení vodních poměrů v Čechách.

Nyní Vás chceme požádat o spolupráci, aby naše iniciativa dostala mezinárodní rámec. Vaše podpora může mít pomocí zlepšení odtokových poměrů, pomocí zvýšené vsakovosti, retence a zadržování vody v České republice na povodí Labe podstatně pozitivní působení na bezpečnost občanů, privátní i veřejný majetek, na hospodářství a na životní prostředí nejen v ČR ale též v zemích Saska, Sasko-Anhaltska a Dolního Saska.

Nabízí se možnost spojení podobných projektů v Německu s českou iniciativou s ohledem na možnost financování z Evropských fondů.

Spojenými silami můžeme podstatně přispět ke zlepšení života milionů našich občanů, efektivitě hospodářství a rovněž přispět ke zvýšení ekologické hodnoty naší společné a jedinečné řeky Labe.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství