V Děčíně vyměňují poruchový vodovod a kanalizaci

21. února 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

Teplice Prurezna-foto SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) začíná s rekonstrukcí historické kanalizace a vodovodu v Děčíně, v ulici Jiřího z Poděbrad. Uvedl to mluvčí SVK Jiří Hladík.


Stávající kanalizační stoka v ulici Jiřího z Poděbrad mezi ulicemi Klostermannova a Budapešťská je z betonu profilu 500/750 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, je tato stoka z roku 1900 ve špatném technickém stavu. Potrubí je zkorodované nad 50 %, popraskané a místy chybí dno. V těsném souběhu s kanalizací je veden vodovod z PVC průměru 150 mm z roku 1989. Hrozí jeho narušení při rekonstrukci kanalizace, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 600 mm v délce 91,1 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 160 mm v délce 92,6 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a rekonstrukce revizních kanalizačních šachet na trase. Stavba bude provedena úsporně v rámci jednoho společného otevřeného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Předání staveniště proběhlo 27. 12. 2013. V tuto chvíli zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí a veškerá potřebná povolení, tj. schválení a zřízení dopravního značení vč. projednání podmínek správce dotčené místní komunikace pro realizaci stavby, rozhodnutí o částečné či úplné uzavírce vč. souvisejících objízdných tras pro veřejnou dopravu a MHD, a výkopová povolení. Předpokládaný termín zahájení vlastních prací je 3. března 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. května 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 16 staveb za 89,2,7 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 110,7 milionů korun (zahrnuje např. i rekonstrukci úpravny vody Varnsdorf – Špičák).

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Vodovody a kanalizace