Datové standardy na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii

4. srpna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

odpadní voda kaly - IMG_6256

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo k 28. 7. 2017 datové standardy, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře), které lze využít k ohlašování v roce 2018. Připomíná to portál enviprofi.cz.

Vodohospodářské bilanční formuláře, které lze využít k ohlašování v roce 2018, jsou k dispozici na webu ISPOP v záložce Datové standardy. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

MŽP také v souladu s § 7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci, že datový standard pro předávání údajů o evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2017.

Souhrn všech novinek v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) zazní na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii 20. listopadu 2017 v hotelu Grandior Praha.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace