O dalším postupu přípravy protipovodňové ochrany obce Troubky rozhodne zastupitelstvo

5. května 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Troubky97-03

Projednání dalšího možného postupu přípravy protipovodňové ochrany obce Troubky, s ohledem na doposud existující podklady, bylo hlavním tématem pracovního jednání konaného dne 30. dubna 2015 v Troubkách. Uvedla to mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Všichni přítomni byli seznámeni s oběma návrhy protipovodňové ochrany obce (PPO) Troubky, tedy se studijním návrhem samotné obce Troubky a s návrhem Povodí Moravy, s.p. z roku 2011 v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Zároveň se všichni přítomni seznámili také se závěry posudků strategického experta, které si nechalo aktuálně před jednáním zpracovat Ministerstvo zemědělství ČR na ČVUT v Praze. Z nich vyplývá, že varianta PM splňuje požadovaná kritéria Programu prevence před povodněmi III., kdežto varianta obce nikoliv. Srovnávací analýzu obou variant je možné shlédnout na stránkách Povodí Moravy, s.p. (http://www.pmo.cz/cz/galerie/srovnani-variant-ppo-troubky/).

Při dodržení všech podmínek je možné financovat PPO Troubky z uvedeného dotačního programu ministerstva zemědělství pro období 2014-2019. Pro využití tohoto programu, je tedy bezpodmínečně nutné dodat konečné rozhodnutí zastupitelstva obce, zda má zájem o pokračování v přípravě projektu přípravou územního řízení. „Varianta předložena Povodím Moravy, s.p. je v současné době zpracována v rozsahu dokumentace pro územní řízení a jedině včasné rozhodnutí vedení obce a pokračování v investiční přípravě umožní efektivní využití dostupných dotačních zdrojů resortu zemědělství. Náš podnik poskytne obci plnou odbornou podporu, rozhodnout se však musí sama“, řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský a dodal, že si velice váží významného impulzu, který ministr Jurečka dal celému komplexu protipovodňových opatření v Pobečví.

Naše voda, foto: wikimedia commons, Ladislav Svoboda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině