Další seminář: Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

23. dubna 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

berounka.povoden2

Ministerstvo životního prostředí zve na další seminář, který se uskuteční dne 6. května 2014 v zasedací místnosti zastupitelstva kraje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tématem semináře jsou Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik – jejich vznik a uplatnění v praxi.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu je nutné se na seminář zaregistrovat na e-mailové adrese: kozubik.j@fce.vutbr.cz, telefonicky na čísle: 541 147 761 nebo na http://www.vuv.cz/registrace/.

Seminář organizuje Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Brno ve spolupráci s Fakultou stavební, VUT v Brně v rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní – Povodňová rizika – zvládání povodňových rizik“. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

Stejné semináře se uskuteční postupně ve všech krajích ČR v průběhu dubna až května. Jejich rozpis bude zveřejňován na stránkách www.opzp.cz,www.mzp.cz a www.vuv.cz.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině