Další seminář – Dotace na omezování rizik povodní z Operačního programu Životní prostředí

26. června 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_0154

Ministerstvo životního prostředí ČR zve na další seminář Dotace na omezování rizik povodní z Operačního programu Životní prostředí – digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy.

Tentokrát se uskuteční 1. července 2014 v multifunkčním sále ředitelství Povodí Vltavy státní podnik a bude se zabývat zkušenostmi z již realizovaných a podpořených protipovodňových opatření a připravovanými možnostmi v novém Operačním Programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Seminář navazuje na semináře, které se již uskutečnily ve Středočeském, Jihočeském kraji a na seminář, který se uskuteční dne 25. 6. v Jihomoravském kraji. Vzhledem k zájmu a závažnosti problematiky bude uspořádán ještě tento poslední seminář, který je prioritně určený pro Hlavní město Prahu a Městské části hlavního města Prahy. Program semináře je tudíž oproti minulým seminářům mírně upraven, nicméně je přístupný všem zájemce o tuto problematiku.

Rozpis seminářů je zveřejněn na stránkách www.opzp.cz a www.povis.cz.

Zdroj:MZP

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině