Další rekonstrukce vodovodů na severu Čech – tentokrát v Mostě

30. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

svs-most

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Mostě – Rudolicích, na náměstí Svobody, napojení sítí zasáhne i do ulic Ke Skále, Ke Špičáku a Školní. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětem rekonstrukce jsou stávající sítě z roku 1969 – tamní kanalizační stoka je v nevyhovujícím stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi a díry ve dně. Vzhledem ke stáří a stavu vodovodu SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v hloubce do 2,5 m v místní asfaltové komunikaci a v cestě z železobetonových panelů ve vlastnictví města. Součástí stavby je přepojení stávajících osmi domovních vodovodních přípojek, 27 kanalizačních přípojek, dvou přípojek uličních vpustí a napojení na navazující řady.  Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. září 2016, stavební práce budou zahájeny ve 40. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. května 2017.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace