Další rekonstrukce SVS: Vodovod a vodojem v Kotelicích

Aktualizováno 7. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

9b6ea244-a624-42de-bea8-4289f8c40c47

Další ze v současné době zahajovaných investic Severočeské vodárenské společnosti (SVS) je rekonstrukce nevyhovujícího vodovodu a vodojemu v Kotelicích, které jsou místní částí obce Třebušín.

Stávající vodojem v Kotelicích byl vystavěn v 70. letech minulého století. Voda do něj je dodávána ze zářezů v lesích nad vodojemem. Objekt zapuštěný zčásti do země je v havarijním stavu, což odpovídá tomu, že je desítky let vystaven jak nepříznivým vlivům počasí, tak vysoké vnitřní vlhkosti, přičemž dosud nebyl výrazněji rekonstruován. Důsledkem jsou poruchy, které mají negativní dopad na životnost a provozuschopnost objektu. Ocelová nádrž akumulace je zkorodovaná. Beton zdí a podlah je hloubkově narušený, nosníky stropů zkorodované. Také co se týče technologie, jsou veškeré armatury a potrubí zkorodované. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jeho rekonstrukci, stejně jak zkorodovaných vodovodních řadů v Kotelicích.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stavební i technologické části objektu: Dojde k demolici stávajícího vodojemu, na jehož místě bude vybudován nový, který bude vybaven dvěma akumulačními komorami o objemu 2 x 9 m3, které budou zasypány. Dojde také k výměně všech původních armatur a potrubí. Součástí stavby je přepojení všech 18 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (15. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace