Další rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Mostě

Aktualizováno 20. srpna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

voda-sklenice9

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Mostě souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Jana Žižky a U města Chersonu. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní kanalizace v této lokalitě je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměrech 300 až 600 mm v souhrnné délce 993 metrů a pro vodovod potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 100 a 150 mm v délce 1016 metrů. Na rekonstruovaném úseku budou přepojeny stávající kanalizační a vodovodní přípojky.

Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Zrekonstruovaná stoka bude napojena na stávající betonové kanalizační stoky v ulicích Leoše Janáčka, Aloise Jiráska a za muzeem. Zrekonstruované vodovodní řady budou napojeny na ocelový rozvodný řad z vodojemu Most – Hněvín. Závěrem bude obnoven povrch komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. července 2012. Stavební práce začnou v září a jsou podle schváleného harmonogramu rozloženy do let 2012- 2013. Zcela dokončeny budou do 31. prosince 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 79,61 milionů korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace