Další rekonstrukce kanalizace na severu Čech probíhá v Novém Boru

25. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

kanalizace 1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Novém Boru, ve Dvořákově ulici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová kanalizační stoka vejčitého průměru 400/600 mm je ve špatném technickém stavu. Potrubí je značně zkorodované, rozlámané, rozpadlé, a místy chybí dno, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Ve vzdálenosti cca 3 metry souběžně vedený litinový vodovod o průměru 150 mm z roku 1980 rekonstrukci nevyžaduje. Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o průměru 500 mm, a to v celkové délce 150 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění.  Součástí stavby je rekonstrukce pěti revizních šachet a přepojení stávajících jedenácti kanalizačních přípojek. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. června 2013, vlastní stavební práce započaly 20. června a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 65 milionů Korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 82 milionů korun.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace