ČZU hostí mezinárodní konferenci o využívání přírodních zdrojů, tedy i vody

16. září 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

sucho - málo vody - IMG_2638

Překlenutí propasti mezi zvyšujícími se znalostmi lidstva a ubývajícími zdroji bude hlavním tématem mezinárodní konference Tropentag, která proběhne ve dnech 17.–19. září na České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze. Informoval o tom dnes mluvčí ČZU Josef Beránek.

Každoročně konaná mezinárodní konference Tropentag je v současnosti největší evropskou multidisciplinární konferencí zaměřenou na výzkum v oblasti zemědělství, rozvoje venkova, bezpečnosti potravin a managementu přírodních zdrojů v rozvojových zemích. Jde o jedinečnou platformu pro výměnu zkušeností mezi studenty, vědci, rozvojovými pracovníky a donory. Akce se zúčastní více než 850 účastníků ze 75 zemí.

Přírodní zdroje, jako jsou biologické zdroje z půdních a vodních ekosystémů, poskytují základ pro přežití a rozvoj lidstva. Zvyšující se požadavky na tyto zdroje a snížení jejich dostupnosti zdůrazňují nutnost udržitelného hospodaření. „Udržitelné využívání a management přírodních zdrojů vyžadují interdisciplinární přístup a hluboké znalosti těchto zdrojů, stejně jako porozumění ekologickým, ekonomickým a sociálním souvislostem,“ zdůraznil děkan Fakulty tropického zemědělství ČZU Jan Banout. Konference zahrnuje široký okruh sekcí, kde zazní příspěvky z různých oborů zaměřující se na stejný problém z odlišných úhlů pohledu. Pokrývají problematiku ekologie, přírodních zdrojů, zemědělství, potravinářství a výživy v tropech s různým regionálním zaměřením. Více na www.tropentag.de.

Konferenci pořádá ČZU ve spolupráci s Council for  Tropical and Subtropical Agricultural Research. Za celou svou patnáctiletou historii se konala konference pouze jednou mimo Německo, a to v roce 2010 v Curychu ve Švýcarsku. „Letos se tato mezinárodní konference koná poprvé mimo německy mluvící země. Je to pro nás pocta a zároveň velká výzva,“ zdůrazňuje děkan Banout.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace