ČRO: Pomozte přes léto s výzkumem čistoty vody

23. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

rybnik labut1

Koncem dubna spustila Česká společnost ornitologická v spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a Českou limnologickou společností celostátní kampaň zaměřenou na měření průhlednosti vody. Uvádí to nyní Český rozhlas s tím, že organizátoři hledají dobrovolníky.

Jedním z cílů kampaně je poukázat na špatný stav čistoty vody v rybnících, které představují významný biotop pro hnízdící vodní ptáky.

Při navrhování konkrétních opatření k celkovému zlepšení kvality vody je třeba vycházet z aktuálního stavu – a ten je v tomhle měřítku možné získat pouze při celoplošném zapojení dobrovolníků. „Proto jsme se v této kampani rozhodli obrátit na veřejnost, která má velký potenciál přispět k jejímu zdárnému naplnění,“ vysvětluje v rozhlase koordinátorka kampaně Katarína Slabeyová z ČSO.

Kampaň upozorňuje veřejnost na současný tristní stav našich mokřadů a vysvětluje jejich nezastupitelnou roli ve fungování české krajiny. „Mokřady jsou klíčovou součástí koloběhu vody, látek a energie v naší přírodě,“ řekl hydrobiolog Daniel Fiala.

Zdroj a více: ČRo

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině