ČR a Rakousko hledají efektivní formy soužití vodohospodářů s bobrem

23. května 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Rybářství a rybníkářství

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výměna zkušeností při odstraňování dopadů činnosti stále se rozšiřující populace bobra evropského na vodních tocích v ČR i v Rakousku byla cílem konference „ Bobr ve vodním hospodářství.“ Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Právě vodohospodáři z Povodí Moravy se totiž včera v Rakousku sešli s kolegy z Úřadu dolnorakouské vlády na konferenci, kde si vyměnili zkušenosti s prevencí před škodami, které bobr napáchá. Na obou stranách byla prezentována výborná spolupráce s orgány ochrany přírody při udělování výjimek do zásahu do biotopu v případě ohrožení životů a majetků obyvatel.

Evropské i národní normy pro ochranu bobra evropského jsou stejné u nás i u kolegů v Rakousku. Rozdíl je v širším uplatnění výjimek v Rakousku v rámci zásahu do biotopu – tedy odstranění hrází nebo odchyt bobra v oblastech s vysokým výskytem tohoto zvířete. Vodohospodáři obou zemí se dohodli, že ve spolupráci v této problematice budou nadále pokračovat, aby dokázali najít co nejefektivnější způsob soužití s tímto chráněným druhem.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka