ČR má jednotnou metodiku pro stanovení vodohospodářské mapy rizik

7. února 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

loď

Na jednotné metodice pro celé území ČR při stanovování map povodňových rizik se shodli mimo jiné účastníci dnešní mezinárodní konference v Praze. V rozhovoru pro portál Naše voda to dnes uvedl ředitel odboru státní správy ve vodním hospodářství ministerstva zemědělství Daniel Pokorný.

Mapa rizik přitom bude podle Pokorného zahrnovat zhruba polovinu území, které obsahují takzvaná záplavová území. Mapy rizik přitom po svých členských zemí požaduje Evropská Komise v rámci své povodňové směrnice. Metodiky pro jednotlivé země jsou ale různé, respektující místní povodňová rizika.

Státní podniky Povodí již v minulosti vymezily oblasti s vysokým rizikem povoňových škod, v současné době se soutěží projekty, které by i díky již známým údajům vytvořily zmíněné mapy rizik. Ty mají sloužit jako podklad pro snižování povodňových rizik v budoucnosti.

Konference se podle Pokorného věnovala také problematice splavnění Labe. „Ze studií splavnosti řek, které vypracovaly jednotlivé kraje vyplývá, že splavnění Labe považují všichni za správné řešení, které je navíc v souladu s podporou ekologicky šetrné dopravy,“ konstatoval ředitel.

Mezinárodní konference pořádaná v rámci projektu „Přizpůsobení se rizikům povodní v povodí Labe“ (LABEL) byla zaměřena na povodňovou ochranu, vodní turistiku, splavnost či lodní dopravu, zejména pak ale na výsledky projektů zpracovaných v rámci LABEL. Akce se zúčastnili  projektoví partneři z České republiky, Německa, Rakouska a Maďarska, zástupci krajů, generálního ředitelství Hasičské záchranné služby, ČHMÚ a dalších organizací působících v oblasti vodního hospodářství.

Petr Havel

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině