V ČR je v současné době téměř 57 000 hektarů mokřadů

3. května 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

mokřady - listy na hladině DSCN2163

Celková rozloha dvanácti mezinárodně významných mokřadů nacházejících se na území ČR činí 56 600 hektarů. Píše o tom Dušan Kosour z útvaru vodohospodářského plánování Povodí Moravy v podnikovém Zpravodaji.

Na celém světě se přitom v současné době nachází 1994 chráněných lokalit mokřadů o rozloze 190 milionů hektarů. Zemí s největším počtem vyhlášených mokřadů je Spojené království (168 lokalit), zemí s největší chráněnou plochou je Kanada (přes 13 milionů hektarů). Nejrozsáhlejší chráněnou lokalitou je mokřad Ngiri – Tumba – Maindombe v povodí Konga o celkové rozloze přes 6,5 milionu hektarů, což představuje více než 80 procent rozlohy ČR.

Závazek vyhlásit na svém území alespoň jednu lokalitu mokřadů přijaly signatáři takzvané Ramsarské úmluvy v roce 1971. V současné době činí počet signatářských zemí 160, včetně ČR.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy