V ČR je pouze 20 procent půd neohrožených suchem

2. října 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Statistiky a kauzy

135 km D1 eroze

Celkem 18,3 procenta půdy v ČR je mimořádně ohroženo suchem, více či méně ohrožených suchem je přitom 80 procent pozemků. Vyplývá to z analýzy rizik sucha v ČR, kterou pro ministerstvo zemědělství zpracovalo společně několik výzkumných institucí.

Jedním z měřítek sucha jsou přitom „hodnoty vláhové bilance travního porostu“ pro 135 automatizovaných klimatologických stanic ze sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zahrnuté do agrometeorologického modelu AVISO. Tato data byla interpolována v závislosti na nadmořské výšce pro celé území ČR v horizontálním rozlišení 200 metrů. Z nich vyplývá, že celkem 18,3 procenta půdy v ČR je mimořádně ohrožených klimatickým suchem, dalších 16,1 procenta půdy je velmi silně ohrožené klimatickým suchem a 23,5 procenta pozemků je středně ohrožených suchem. Mírné riziko ohrožení suchem zaznamenali vědci u 22,0 procenta půdy. Pouze 20 procent půdy přitom letos v ČR sucho v zásadě neohrozilo – nízké riziko bylo zjištěno u 9,0 procenta půdy, velmi nízké riziko o 4,5 procenta půdy a zcela bez ohrožení suchem mělo být 6,5 procenta pozemků z celého území ČR.

Z hlediska ohrožení klimatickým suchem byly jako nejrizikovější vymezeny oblasti v nižších polohách jižní a střední Moravy, v prostoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Žatcem, západně od Pardubic, dvě malé enklávy se objevily jižně od Prahy a jižně od Ostravy. Nejméně rizikový region byl vymezen pouze v horských pohraničních oblastech na Šumavě, Slavkovském lese, v západníčásti Krušných hor, v Lužických horách, Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách, Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy