ČR je jedním z vítězů sítě projektů Natura 2000

27. května 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

rašeliniště ČR

V oblasti komunikace s veřejností byla v rámci cen sítě Natura 2000 oceněna česká lokalita Raná-Hrádek za propagaci ochrany suchých travnatých stanovišť v Lounském středohoří. Informoval o tom server prvnizpravy.cz.

S propagací je spojena akce „Slavnosti stepi,“ které se pravidelně účastní zhruba 1000 návštěvníků a je provázena výtvarnou soutěží, přibližující ochranářskou práci dětem. Udělená ocenění Natura 2000 obecně poukazují na úspěšnou správu lokalit Natura 2000 a upozorňují místní komunity a ekonomiky na hodnotu této sítě. Vzhledem k velké rozmanitosti práce vykonávané v rámci sítě Natura 2000 zahrnují pět kategorií: ochranu přírody, přínosy pro hospodářství a společnost, komunikaci s veřejností, dosahování konsenzu mezi různými zájmy nebo názory a také navazování kontaktů a přeshraniční spolupráci.

Cenu za ochranu přírody získal projekt na záchranu orla královského v Sakaru (Bulharsko). Díky úsilí projektového týmu a spolupráci mezi ochránci přírody a soukromými společnostmi se podařilo zachránit místní populaci tohoto celosvětově ohroženého druhu, která již byla na pokraji vyhynutí. Cenu za přínosy pro hospodářství a společnost pak obdržel rumunský projekt umožňující zemědělcům, aby udržitelným hospodařením na půdě s vysokou přírodní hodnotou získali lepší živobytí, a zároveň ochraňuje jedinečnou krajinu s bohatou biologickou rozmanitostí. Díky projektu vydělá 2 300 zemědělských rodin v regionu více než 2,5 milionu eur ročně a podobné postupy se nyní začínají uplatňovat i v jiných částech Rumunska. V oblasti komunikace s veřejností byla oceněna již zmíněná česká lokalita Raná-Hrádek za propagaci ochrany suchých travnatých stanovišť v Lounském středohoří. Za dosahování konsenzu mezi různými zájmy nebo názory byl oceněn projekt v lokalitě Vijvergebied van Midden Limburg (Belgie). Vlastníci půdy, ochránci přírody a představitelé úřadů, kteří se dříve kvůli ochraně přírody dostávali do konfliktu, dnes v této oblasti spolupracují na správě mokřin, a to díky inovativnímu přístupu, v němž se pojí ekonomika, ekologie a vzdělávání. Konečně cenu za navazování kontaktů a přeshraniční spolupráci získala síť pro technickou spolupráci ve Španělsku, která vytvořila normy kvality řízení a referenční internetové stránky o stavu sítě Natura 2000 ve Španělsku.

Síť Natura 2000 tvoří více než 27 000 chráněných oblastí, které zaujímají 18 % pevninského území EU a 4 % mořských oblastí. Jejím cílem je chránit a rozšiřovat evropské přírodní dědictví.

Zdroj: www.prvnizpravy.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství