ČOV ve Starém Plzenci se modernizuje

Aktualizováno 17. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

ČOV Starý Plzenec -

Ve Starém Plzeňci začalo v úterý hned několik vodohospodářských projektů a to „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“.  Sdělil to Vladimír Ujec ze společnosti VCES.

První z projektů řeší dostavbu kanalizace a modernizaci čistírny odpadních vod, druhá potom rozšíření vodovodní sítě v místní části Sedlec. „Město Starý Plzenec má v územním plánu schváleny nové rozvojové plochy k bydlení, kde předpokládá zvýšení počtu obyvatel ve městě a současně další potřebu pro vybudování infrastruktury v těchto rozvojových plochách k bydlení“, uvedla v průběhu slavnostního zahájení starostka Starého Plzence Vlasta Doláková. „To je i důvodem k modernizaci ČOV. Ta stávající navíc nevyhovuje svým výškovým umístěním a není ji proto možné zatížit odpadními vodami z celého území města včetně rozvojových ploch“, doplnila Doláková.

Celkové náklady na realizaci obou projektů dosáhnou výše 301,3 mil. Kč. Na financování projektu se podílí Státní fond životního prostředí České republiky částkou 10,5 mil. Kč a Fond soudržnosti EU přispěje částkou 178,9 mil. Kč. Zbývající část ve výši téměř 112 mil. Kč uhradí město Starý Plzenec s využitím úvěru a vratky DPH. Stavební práce byly zahájeny 1. října 2012 a dokončení celého projektu je naplánováno na
10. října 2014.

„Při realizaci projektu bude vybudováno 10.209 metrů gravitační kanalizace, 1285 metrů tlakové kanalizace a pět čerpacích stanic“, přiblížil rozsah stavebních prací ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s. Miroslav Volf. „K tomu ještě musíme připočítat 2025 metrů nových vodovodních řadů a samozřejmě rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod. Její kapacita se tím zvýší ze stávajících 3900 EO na 8000 EO“, uzavřel Volf.

Smluvním provozovatelem kanalizační a vodovodní sítě a čistírny odpadních vod je v současné době Vodárna Plzeň a.s. Stávající smlouva o provozování je uzavřena do 31. prosince 2013. Po tomto datu bude vybrán nový provozovatel na základě výběrového řízení v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí.

Naše voda

 

 

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace