ČOV ve Dvoře Králové má nového provozovatele

8. května 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

vodu už bude čistit ve Dvoře Králové jiný nájemnce

Vlastník čistírny odpadních vod (ČOV) ve Dvoře Králové nad Labem společnost EWORADO IMPORT,a.s., vypovědělo dosavadnímu provozovateli WWTP DKNL, s.r.o. nájemní smlouvy a smlouvy o provozování ČOV. Oznámilo to město Dvůr Králové.Od pátku 27. dubna provozuje ČOV nová společnost LITAVE s.r.o., a to na základě nově uzavřených smluv a povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu i povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Jak již dříve radnice informovala, také město mělo zájem na odkoupení ČOV nebo jejím provozování. Ovšem 5. dubna 2012 vlastník ČOV uvedl, že v současné době o jejím prodeji neuvažuje. Zároveň zaslal městu výzvu k podání nabídky na provozování městské ČOV. 

Dne 19. dubna 2012 město vlastníka ČOV požádalo o doplnění výzvy o rozbor výše nájemného a o tvorbě věcně usměrňovaných cen. Do začátku května (3. 5. 2012) město ale neobdrželo žádnou odpověď.

 
 
 
 
Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony