ČOV v Opavě zpracovává efektivněji kal. Investice přišla na 51 milionů korun

21. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV Opava vyhnívací nádrž kaly

Nová vyhnívací nádrž v čistírně odpadních vod (ČOV) Opava umožní efektivnější hygienizaci kalu a lepší možnosti jeho dalšího využití. Informoval o tom dnes mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK Ostrava) Marek Síbrt.

Díky významné investici, která probíhala od listopadu 2015 do února 2017, se zvýšila kapacita kalového hospodářství, které bylo kapacitně přetíženo. Čistírna je také díky investici připravena na plánované rozšíření potravinářské výroby v oblasti. Využitím metody takzvané termofilní anaerobní stabilizace, kdy je kal ve vyhnívací nádrži zahříván na 55 stupňů Celsia, bude lépe zbaven nežádoucích látek (hygienizován) a bude možné navýšit produkci bioplynu. Opavská čistírna bude patřit k několika málo v zemi, které tuto progresivní metodu využívají. Nově vybudované technologie jsou v těchto týdnech úspěšně uváděny do provozu.

Kal, který produkuje v průběhu čistírenského procesu každá čistírna odpadních vod, bude díky zvolené metodě hygienizace na takové úrovni, že bude mít lepší vlastnosti pro další využít například jako rekultivační substrát. „Kal bývá v čistírenském procesu v tekutém stavu odčerpáván do takzvaných vyhnívacích nádrží, kde je ohříván a vzniká bioplyn. Ten je odváděn do plynojemu a dále využíván v kogeneračních jednotkách k výrobě elektřiny a tepla. Tuto energii používáme následně v samotném procesu čištění, nebo vytápění budov v našich objektech,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Například opavská čistírna byla v loňském roce z hlediska spotřeby elektrické energie soběstačná téměř ze dvou třetin. Společnost SmVaK Ostrava provozuje ve svých čistírnách jedenáct kogeneračních jednotek, a ta opavská spolu s frýdecko-místeckou a karvinskou nejvýkonnější.

Investice, která proběhla v opavské čistírně, měla dvě základní části. Za více než čtyřicet milionů byla vystavěna nová vyhnívací nádrž s objemem 2000 m3, protože kapacita těch stávajících byla nedostatečná. Kal se v nich proto mohl zdržet poměrně krátkou dobu, což neumožňovalo jeho dostatečnou stabilizaci a hygienizaci. Po rekonstrukci jsou v provozu původní nádrže i ta nová. Jejich celkový objem pak činí 4 600 m3. Zhruba deset milionů pak stála rekonstrukce trubních rozvodů plynu a vystrojení vyhnívacích nádrží potřebnými technologiemi.

„Mottem letošního Světového dne vody je odpadní voda. Že odvádění a čistění odpadní vody přikládá naše společnost odpovídající váhu a nezanedbává provozovanou infrastrukturu, dokládá mimo jiné to, že jsme od roku 2000 do loňska do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod investovali téměř 3,7 miliardy korun,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Naše voda, dokumentární foto (vyhnívací nádrž) SmVaK Ostrava

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace