ČIŽP zahájí správní řízení ohledně suchého Kulíkova jezu

24. července 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Vranka obecná Lubomír_Hlásek

Podnětem Českého svazu kanoistů (ČSK) ve věci nedodržování minimálního zůstatkového průtoku přes jez Kulíkov v obci Bludov na řece Moravě se zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Portál Naše voda o tom informoval Pavel Šálek z ČSK.

V praxi se tak začíná naplňovat spolupráce ČIŽP a ČSK, kterou obě strany deklarovaly na společné tiskové konferenci počátkem tohoto měsíce, o které portál Naše voda informoval. Na uvedeném jezu bylo šetřením na místě zjištěno, že veškerá voda z toku byla odvedena do náhonu tamní malé vodní elektrárny (MVE). V době kontroly byly podle inspektorů ČIŽP obnaženy více než dvě třetiny plochy dna koryta toku v předmětném úseku, ve kterém se vyskytují zvláště chráněné druhy ryb – vranka pruhoploutvá a mihule potoční. „Nepřiměřeným odběrem vody došlo k ohrožení obecně i zvláště chráněné části přírody,“ uvádí se ve sdělení o šetření podnětu kanoistů. ČIŽP proto v uvedeném případě shledala důvody k zahájení řízení z moci úřední.

Naše voda, ilustrační foto (vranka obecná) Lubomír Hlásek

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství