ČIŽP upozorňuje na krádeže dříví v oblasti Orlovska a Karvinska a žádá o spolupráci

25. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČIŽP krádež krádeže dřevo - zdroj

Inspektoři z oddělení ochrany lesa Oblastního inspektorátu Ostrava České inspekce životního prostředí (ČIŽP) zjistili případy krádeží dřeva a nelegální skládky odpadů na lesních pozemcích určených k plnění funkce lesa v oblasti Orlovska a Karvinska. Informovala o tom dnes mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

Stromy byly podle mluvčí káceny ruční pilou a střední části kmenů byly odváženy pomocí dvoukolových vozíků a koleček. „Lesy plní v oblasti ostravsko-karvinské aglomerace významnou úlohu. Nelegální těžbou dochází k poškozování lesních porostů a to nejen ke škodě na dřevní hmotě vlastníků, ale i ke škodám na celospolečenských funkcích lesa. V řešení krádeže dříví z lesních porostů jsme požádali o součinnost městskou policii, která potvrdila narůstající trend nelegálního kácení stromů v lesích i mimo les, ale upozornila také na organizované skupiny, které přecházejí z krádeží kovů právě na krádeže dříví,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu Ostrava ČIŽP.

V případech ohrožení nebo poškození životního prostředí v lesích ukládá inspekce pokuty až do výše pěti milionů korun. Vlastníci lesních pozemků si nemohou své pozemky chránit oplocením. Zákon o lesích totiž oplocování z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání zakazuje. Dříví na otop lze legálním způsobem získat koupí z dřevoskladů, prodejen s palivem, ale i zakoupením na základě předchozí dohody s vlastníky lesa a jejich odbornými lesními hospodáři. Takto lze legálně odkoupit dříví formou samovýroby z jednotlivých nahodilých těžeb, zbytků po prořezávkách a probírkách v lesích, a to za podmínek určených vlastníkem lesních pozemků a jejich odborným lesním hospodářem.

„Společně s Městskou policií Orlová, Policií České republiky a s vlastníky lesních pozemků bych touto cestou rád vyzval ke spolupráci všechny spoluobčany, kterým lesy a dřeviny mimo les nejsou lhostejné,“ apeloval Kozubek.

Naše voda, ilustrační foto z lokality: ČIŽP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony