ČIŽP udělila pokuty za nelegální ukládání výkopové zeminy

18. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ČIŽP - nelegální uložení zeminy

Tři pokuty, každou ve výši 300 tisíc korun, uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze třem majitelům lesních pozemků v katastru obce Týnec nad Labem za to, že na ně nechali nelegálně uložit velké množství výkopové zeminy. Podle sdělení ČIŽP tím porušili lesní zákon.

„Spoluvlastníci pozemků Hynek, Robert a Oldřich Motlové nechali zavést celkem 950 metrů čtverečních lesních pozemků. Mocnost navezené vrstvy výkopové zeminy se pohybovala v rozmezí od půl metru do dvou metrů. Každý ze spolumajitelů pozemků dostal pokutu 300 tisíc korun,“ popsal případ Robin Náse, zástupce ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Kvůli této nelegální navážce se navíc zvedla hladina navazující vodní plochy, která poté zaplavila část lesního pozemku. Tím došlo k výraznému ovlivnění vodního režimu v lesích. „Výkopová zemina bez humusové složky a dalších důležitých látek není s to poskytovat podmínky pro pěstování lesních dřevin. Stejně tak toho není a nebude schopna ani zaplavená půda,“ popsal Náse následky nelegálního počínání majitelů lesních pozemků.

Naše voda, foto lokality: ČIŽP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy