ČIŽP udělila pokutu za porušení zákona o obchodování s ohroženými druhy

4. dubna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČIŽP - želvy

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Ostravě uložili pokutu sto tisíc korun společnosti AGROPET s.r.o. za několikanásobné porušení zákona o obchodování s ohroženými druhy chráněnými mezinárodní úmluvou CITES.

Informovala o tom dnes mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová s tím, že fiirma, která provozuje zverimexy v Moravskoslezském kraji, obchodovala s kriticky ohroženými suchozemskými želvami zelenavými a vroubenými, aniž by plnila povinnosti dle platné legislativy. „Zjistili jsme, že u 34 exemplářů těchto želv nenahlásila společnost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jejich prodej a úhyn a také nevedla záznamy o obchodu s těmito exempláři, jak jí ukládá zákon. Některé exempláře navíc prodala v rozporu s nařízeními Evropské unie dalším držitelům. Při stanovení výše pokuty jsme přihlédli mj. k tomu, že předmětem přestupků byly exempláře druhů přímo ohrožených vyhubením,“ vysvětlil Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. Společnost AGROPET s.r.o. se proti pokutě neodvolala a sankce tak nabyla právní moci.

Želvy zelenavé i želvy vroubené jsou kriticky ohrožení býložraví plazi. V přírodě se vyskytují především v jižní a jihovýchodní Evropě.

Naše voda, ilustrační foto (želvy) archiv ČIŽP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy