ČIŽP se zapojí do boje proti nelegálnímu obchodu s živočichy

3. března 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

kareta obrovská vycpanina - ČIŽP

Odborníci z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se zapojí do tvorby Národního akčního plánu pro boj s nelegálním obchodem s volně žijícími druhy živočichů a rostlin (tzv. wildlife crime). Uvedla to dnes mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

Plán vzniká na základě Evropského akčního plánu, který 26. února přijala Evropská komise s cílem posílit roli EU v boji proti jedné z nejziskovějších trestných činností na světě. „Nelegální obchod s volně žijícími druhy živočichů a rostlin je velmi závažné téma, kterému se Česká inspekce životního prostředí věnuje systematicky a dlouhodobě. Se zástupci z ministerstev životního prostředí a vnitra, Policie ČR a Celní správy ČR jsme se dohodli, že společně připravíme Národní akční plán, který bude reflektovat strategii EU i aktuální situaci v České republice. Jsem rád, že to mohu říci právě dnes, 3. března, kdy se slaví Světový den divoké přírody (World Widelife Day),“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

K prioritám evropského akčního plánu v boji proti tzv. wildlife crime patří například důslednější kontrola dodržování platných právních předpisů a posílení spolupráce mezi zdrojovými, cílovými a tranzitními zeměmi.

Světový den divoké přírody World Wildlife Day (WWD) je příležitostí k oslavě rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo. Je to den, kdy v roce 1973 vstoupila platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která hraje důležitou roli v zajištění toho, aby mezinárodní obchod neohrozil přežití jednotlivých druhů. Prostřednictvím CITES 180 zemí světa hájí v současnosti na 5 000 druhů zvířat a kolem 29 000 druhů rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě pro nadměrné využívání při obchodování. Česká republika se k CITES připojila v roce 1992.

Naše voda, ilustrační foto ČIŽP (nález ČIŽP – vycpaná kareta obrovská)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství