ČIŽP prověřila loni celkem 146 malých vodních elektráren

30. března 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) bylo v roce 2015 podáno celkem 53 podnětů na nedodržování podmínek provozu malých vodních elektráren (MVE) a všechny byly prošetřeny. Uvedla to mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

Z uvedeného počtu bylo podle mluvčí podáno prostřednictvím webu www.suchejezy.cz 34 podnětů, zbylých 19 bylo od jiných subjektů. Za celý rok 2015 prověřili inspektoři celkem 146 MVE. Kvůli závažným nedostatkům zahájili inspektoři 31 správních řízení o uložení pokuty, 19 rozhodnutí o pokutách v celkové výši 660 tisíc korun nabylo právní moci v roce 2015, začátkem roku 2016 pak další tři v celkové výši 90 tisíc korun. V ostatních případech ještě správní řízení nejsou ukončena. „Zjistili jsme závažné nedostatky, a proto zahájíme ještě dalších 12 správních řízení. V převážné většině případů nebyl při provozu MVE dodržen v toku pod jezem minimální zůstatkový průtok nebo nebylo možné provedení odečtu průtoku vody přes jez,“ přiblížila Zdeňka Vaňková, vedoucí oddělení ochrany vod ČIŽP.

Podle jejích slov bylo na řadě malých vodních elektráren provedeno i několik místních šetření dodržování minimálního zůstatkového průtoku. U vytipovaných pak byla provedena inspekční šetření na místě i v pozdních nočních hodinách, aby mohla být zkontrolována manipulace s vodou i v čase, kdy je snížena viditelnost.

„Kontrolou malých vodních elektráren se zabýváme už řadu let. Do plánu činnosti pro rok 2015 byla jejich prověrka zařazena u pěti oblastních inspektorátů, ale na základě velkého množství podaných podnětů v prvním pololetí 2015 jich bylo nakonec zapojeno všech deset. Nečekaný nárůst podnětů v roce 2015 byl způsoben nízkými průtoky vody na vodních tocích, které byly způsobeny dlouhodobou absencí srážek. V mnoha případech bylo zaznamenáno měřícími stanicemi ČHMÚ hydrologické sucho. V kontrolách dodržování stanovených minimálních průtoků na povrchových tocích pokračujeme i v letošním roce,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Kontrolní šetření byla provedena na 43 vodních tocích (řeky, potoky) a dvou rybnících. Nejvíce ovlivněnými vodními toky, kde nebyly dodrženy minimální zůstatkové průtoky, byly Sázava, Svratka a Lužnice. Největší počet provedených kontrol MVE byl proveden na řece Ploučnici, zkontrolováno 15 subjektů. Nejčastějším porušením bylo nedodržení minimálního zůstatkového průtoku, neprovádění revizí manipulačních řádů nebo neosazení vodního díla měřícím zařízením.

Naše voda, ilustrační foto www.suchejezy.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy