ČIŽP chystá správní řízení s vlastníky Šeberáku

13. června 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

skelble

Česká inspekce životního prostředí kontrolovala vypouštění známého pražského rybníku Šeberák. Nalezla přitom důvody k zahájení správního řízení s vlastníky rybníku. Sdělila to Jana Rambousková, mluvčí ČIŽP s tím, že řízení jako takové oficiálně zahájeno nebylo.

„V současné době probíhají další šetření a sběr podkladů. Správní řízení s největší pravděpodobností zahájeno bude, a to v příštích týdnech.,“ řekla Rambousková.

Rybník byl podle ústních informací od místních občanů vypuštěn v březnu za účelem výlovu, poté byl údajně z části napuštěn a na začátku týdne vypuštěn na stávající úroveň hladiny. V současnosti má podobu dvou tůní. „Prozatím nelze říci, zda došlo k porušení podmínek výjimky s ohledem na povolený režim manipulace s hladinou. To bude předmětem dalšího šetření inspekce,“ dodala.

Inspektoři zjistili, že k úhynu ryb, obojživelníků ani vodního ptactva v průběhu kontroly nedocházelo. Šetření však prokázalo stovky mrtvých škeblí, z nichž desítky byly zcela zjevně čerstvě uhynulé, tedy zahynuly v souvislosti s předmětným vypouštěním. Mezi mrtvými škeblemi byli zcela jistě i jedinci zvláště chráněné škeble rybniční. Tento stav je porušením vydané výjimky, podle níž musí být zajištěna odborně způsobilá osoba, která zajistí záchranu mlžů.

Naše voda, foto: wikimedia commons, Boldie

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství