Čistotu vody má v rukou ministr zemědělství

5. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

znečištění - havárie - IMG_3317

Nadměrná chemizace zemědělství je podle Svazu marginálních oblastí ČR (SMO) jednou z hlavních příčin kvality povrchových vod. Svaz to uvádí ve své tiskové zprávě.

Kvůli nadlimitnímu obsahu pesticidů musela podle SMO Krajská hygienická stanice na Plzeňsku zvýšit povolený strop pro pesticidy a Krajská hygienická stanice v Olomouci  povolit o 40 % vyšší obsah dusičnanů v pitné vodě, aby vůbec bylo možno veřejnými vodovody zásobovat obyvatelstvo vodou. Současně zdravotní dozor doporučil omezení spotřeby této vody k pitným účelům těhotným ženám a dětem do 5 let, používat ji pro přípravu stravy pro děti do 1 roku dokonce zakázal.

(Jak ale portál Naše voda informoval, v uvedené lokalitě je již pitná voda z kohoutku v pořádku – pozn. redakce)

Znečištění povrchových vod stále narůstá. Sumu pesticidů monitoruje Český hydrometeorologický ústav prostřednictvím sítě mělkých vrtů indikujících kvalitu podzemních vod. Zatímco v roce 2007 překročilo povolený limit jen 4,4 % vzorků, v roce 2011 už přesáhlo normu 22,4 % vzorků.

Na vině je nadměrná intenzita a chemizace zemědělské výroby související s degradací půd. Eroze, absence organického hnojení, orientace na úzké spektrum lukrativních plodin a co nejvyšší produkci bez ohledu na ekologické škody – to vše je příčinou zvyšujícího se znečištění na jedné straně a klesající úrodnosti, neschopnosti půd vázat živiny a obecně se vyrovnávat s tlaky intenzívního hospodaření na straně druhé.

Mezi pesticidy se zvyšujícím se výskytem jsou karcinogenní, mutagenní i endokrinně účinné látky. Obdobně dusičnany se mohou metabolicky přeměňovat na karcinogenní látky, které způsobují rakovinu. Závislost zvýšeného výskytu rakoviny jater, žaludku, tlustého střeva a močového měchýře na obsahu dusičnanů ve vodě byla již statisticky prokázána.

„Ministerstvo zemědělství, které nyní připravuje své priority a strategii na dalších 7 let, má teď jedinečnou šanci zvrátit tento negativní trend snižující se kvality vody,“ říká Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí, který sdružuje více než 950 farem z horských, podhorských a příhraničních oblastí.

Vzhledem k tomu, že Česká republika má nadměrné zornění v rámci EU, spočívá řešení uvedených problémů ve vyšší  podpoře šetrných forem hospodaření, zvýšení podílu travních porostů i ekologického zemědělství, které pesticidy ke své produkci nepotřebuje. „Moderní zemědělství již není pouze o tunách a hektolitrech, ale především o přiměřené produkci kvalitních potravin vyprodukovaných ruku v ruce s ochranou životního prostředí. A na to by se ministerstvo zemědělství mělo zaměřit,“ dodává Boleslav.

Postoje a názory SMO je možné sledovat na www.lfa.cz

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka