Čistírna odpadních vod v Tiché na Novojičínsku projde zásadní rekonstrukcí

3. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ÚV Nová Ves - small 5

Čistírna odpadních vod (ČOV) v Tiché poblíž Frenštátu pod Radhoštěm projde od dubna do října letošního roku významnou modernizací. Informoval o tom mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) Marek Síbrt.

Díky investici za 3,4 milionu korun projdou obnovou stavební objekty i technologické zařízení provozu. Čistírna má kapacitu pro čištění odpadních vod 1250 ekvivalentních obyvatel, byla postavena v roce 1995 a tomu také odpovídá technický stav stavebních objektů a technologického zařízení, které vyžadují komplexní rekonstrukci. „Je zřejmé, že vzhledem k době, od kdy je čistírna v provozu, je její zásadní obnova nezbytná. V průběhu stavby musíme sanovat stávající betonové a ocelové konstrukce, namontujeme přístřešky pro ochranu aeračních zařízení, provedeme výkopy pro kabelová vedení a upravíme terén okolo nádrží,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Rekonstrukcí projde ale také technologická část čistírny. Instalovány budou dvě čerpadla ve vstupní čerpací stanici, nové česle sloužící k zachycování hrubých nečistot na přítoku odpadní vody do čistírny, dvě míchadla, sondy pro měření koncentrace rozpuštěného O2, nové odtokové žlaby v dosazovací nádrži, propojovací potrubí a další náležitosti. Součástí stavby bude také rekonstrukce rozvodů silnoproudu.

„Do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod letos investujeme 220 milionů korun, další desítky milionů budou směřovat do oprav. V okrese Nový Jičín půjde do této oblasti více než 43 milionů korun. Připravujeme například významný projekt v čistírně odpadních vod v Novém Jičíně, kde bude rekonstruován objekt hrubého čištění, a plánujeme výstavbu dešťové zdrže, která zajistí čištění maximálního objemu odpadních vod v době silných dešťů.  Jako privátní společnost, která vlastní i provozuje vodohospodářskou infrastrukturu, nemůžeme čerpat dotace. Přesto jsme od roku 2000 do loňska do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod investovali z našich vlastních zdrojů téměř 3,7 miliardy korun,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Naše voda, ilustrační foto SmVaK (Úpravna vody Nová Ves)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace