Čistírna odpadních vod v Dolním Benešově bude mít větší kapacitu

29. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SmVaK - logo kapka

V těchto dnech začíná rekonstrukce biologické části čistírny odpadních vod v Dolním Benešově na Opavsku. Informoval o tom mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) Marek Síbrt s tím, že hotovo by mělo být v srpnu.

Díky investici za pět milionů korun bude možné na kanalizační systém v případě potřeby napojit další lokality. Kapacita používané části čistírny je totiž v současnosti plně využita.  „Potřebujeme navýšit kapacitu čistírny. V současnosti je v provozu pouze jedna aktivační nádrž, kde dochází k odbourávání hlavní části organického znečištění v odpadní vodě a která je v současné době plně vytížena. Druhá nádrž je dlouhodobě nevyužívána a její současný technický stav a opotřebení technologie nám neumožňuje v případě nutnosti, jako mohou být například opravy ve funkční první části, její uvedení do provozu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Druhá linka biologické části čistírny bude v průběhu rekonstrukce dovybavena potřebnou technologií. Bude instalován aerační systém, míchadla, dovybavení dmýchárny, upravena bude elektroinstalace a elektrické rozvaděče. Položeno bude také nové vzduchové potrubí.

„Při oslavách letošního Světového dne vody, jehož mottem je odpadní voda, jsme minulý týden představili naši padesátimilionovou investiční akci v čistírně odpadních vod v Opavě. Projekt v Dolním Benešově potvrzuje, že nezanedbáváme ani provozy v menších městech a obcích, kde působíme. Tyto investice mohou mít často zásadní význam například pro plánovaný rozvoj jednotlivých lokalit, který tímto způsobem rádi podpoříme. Že odvádění a čistění odpadní vody přikládáme váhu, dokládá mimo jiné to, že jsme od roku 2000 do loňska do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod investovali téměř 3,7 miliardy korun,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Naše voda, ilustrační logo SmVaK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace