Čistírna v Bystřanech bude pracovat s novou technologií

Aktualizováno 25. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Nové technologie a rekonstrukce obtokového kanálu se dočká čistírna odpadních vod (ČOV) v Teplicích-Bystřanech. Portálu Naše voda to oznámil Jiří Hladík, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která práce provádí.

Zahajovaná investiční akce nahradí část dožilé technologie, která vyžadovala ruční obsluhu a navíc neumožňovala ochranu ČOV proti přívalové vodě, řekl “ generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

 

ČOV Teplice – Bystřany byla uvedena do provozu již roku 1975. Za finanční pomoci Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo (BMU) na ní došlo v letech 2000-2003 k sanaci a zvýšení kapacity. Bylo tehdy vynaloženo 6,195 milionů EUR (z toho 2,495 mil. EUR z prostředků SVS) a kapacita ČOV se zvýšila na 110 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Poté se realizovalo na ČOV ještě několik dalších investičních akcí, např. rekonstrukce jímek a čerpací stanice primárního čerpání a rekonstrukce vyhnívacích nádrží.

Nyní dochází k rekonstrukci další části – jedná se o výměnu nefunkční technologie na obtokovém kanálu. Obtokový kanál slouží k odlehčení ČOV při velkém přítoku. V současné době je osazen ručními česlemi a obsluha musí ručně odstraňovat z česlí naplavené nečistoty, čímž hrozí při velké vodě ucpání česlí a zaplavení ČOV přívalovou vodou.

V rámci investiční akce SVS budou osazeny strojně stírané hrubé česle a pro případ jejich ucpání bude nově vybudován jejich obtok s přílivovou klapkou. V případě velké vody bude nátok na ČOV odlehčen obtokovým kanálem přes nové strojní česle a v případě jejich ucpání se otevře klapka na jejich obtoku, aby nedošlo k vytopení ČOV. Součástí rekonstrukce je sanace obtokového kanálu kolem česlí a výměna netěsnících nefunkčních hradítek. Bude rovněž vyměněna související elektroinstalace a provedena změna v systému řízení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. dubna 2012. Stavební práce budou zahájeny v květnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 20 staveb za celkových 85,7 mil. Kč bez DPH. 

Zdroj: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace