Čištění odpadních vod po povodni se pozvolna obnovuje

4. července 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Vodovody a kanalizace

cistic

Velká voda na začátku června zasáhla celkem 44 objektů na kanalizaci provozovaných společností Středočeské vodárny, a.s. (SVAS). Zcela zaplaveny byly ČOV Hostín, Kralupy nad Vltavou, Horní Počaply, Kozárovice, Libiš, Obříství, Vraňany.

„Objekty, které byly zasaženy povodní, se díky úsilí zaměstnanců Středočeských vodáren postupně uvádějí do provozu. Nejdůležitější čistírny, které naše společnost provozuje, v Kralupech nad Vltavou a Mělníce, a významná přečerpávací stanice v Neratovicích již obnovily svoji činnost,“ informoval Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS.

„Na zbývajících objektech jako je ČOV Horní Počaply a Kozárovice, které byly nejvíce poškozeny povodní, se intenzivně pracuje na jejich zprovoznění,“ dodal Pobříslo.

V důsledku povodní bylo zaplaveno částečně či zcela 12 čistíren odpadních vod (ČOV), 30 přečerpávacích stanic (PSOV) a 2 podtlakové stanice (PTS). V současné době se zpracuje na zprovoznění 2 ČOV, 1 PSOV (Mělník) a 1 PTS (Klecany).

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace