Vyčištěná voda z pivovaru láká ohrožené ledňáčky

Aktualizováno 13. října 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Lednacek ricní, repr. Ogilvy/SABMiler

Ledňáčci, výrazně zbarvení ptáci s dlouhými zašpičatělými zobáky, se v České republice vyskytují ojediněle. Jedním z míst, kde na ně můžete narazit, jsou Velké Popovice. Díky nákladné rekonstrukci čističky, která proběhla ve Velkopopovickém pivovaru v roce 2005, je v oblasti tak čistá voda, že se u místního rybníka vyskytuje tento velmi ohrožený druh.

Informoval o tom Vladimír Jurina, brand PR manager vlastníka pivovaru SABMiler.

Ledňáček říční je v České republice silně ohrožený, tudíž přísně chráněný, druh. S oblibou sídlí u pomalu tekoucích čistých vod bohatých na ryby, jež jsou jeho potravou. Tento pták, který je jen o málo větší než vrabec, se živí zejména menšími rybami a denně musí spořádat až 60 % své vlastní hmotnosti. Ledňáček umí v letu dosáhnout rychlosti až 45 km v hodině.

Ledňáčka můžeme, pro jeho citlivost k okolnímu prostředí, považovat za bioindikátor čistých vod. Populace ledňáčků v poslední době na mnoha místech Česka v důsledku znečišťování přírody klesá a čítá pouze několik stovek párů.

V případě Velkých Popovic se ale podařil obrat k lepšímu. Jednalo se tedy o velmi radostný okamžik, když místní ekologové ptáky objevili. “Podle všeho sem létají lovit od Sázavy a loni tu dokonce i hnízdili,“ řekl Jaroslav Hacko, manažer pivovaru ve Velkých Popovicích.

Ledňáčci byli objeveni na březích dvou dočišťovacích rybníků, které jsou součástí čističky odpadních vod pivovaru Velké Popovice. Jedná se o oblast přírodního parku Velkopopovicko, který se pyšní jedinečným krajinným rázem a původní neporušenou krajinou, kterou se inspiroval i malíř Josef Lada.

Čistička odpadních vod byla vybudována v roce 2005 a využívá nejmodernější biotechnologie. Důsledkem rekonstrukce bylo výrazné zlepšení čistoty vody, která je vypouštěna do okolí. Organicky znečištěná voda je vedena přes dočišťovací nádrže se speciální kulturou metanogenních bakterií, které likvidují odpadní látky a z 90 % je přemění na bioplyn, čímž se ještě zvyšuje čistota vody před jejím vypuštěním do Mokřanského potoka. Právě na březích dočišťovacích nádrží se ledňáčci nachází.

„Jsme rádi, že se ledňáčci objevili zrovna na březích našich dočišťovacích rybníků. Je to pro nás důkazem toho, že investice do ochrany životního prostředí, jako byla např. nákladná rekonstrukce čističky odpadních vod, se opravdu vyplatí,“ dodává Jaroslav Hacko.

Ekologie je pro místní pivovar jednou z jeho priorit. Kromě udržování čisté vody, vypouštěné z pivovaru, se snaží také co nejvíce snižovat spotřebu vody, která je použita na jeden hektolitr piva. Zatímco světový průměr je 5 hl vody pro výrobu 1 hl piva, Pivovar Velké Popovice spotřebuje pouze 3,64 hl, čímž se řadí mezi „nejúspornější“ a nejekologičtější pivovary v ČR.

Zdroj: SABMiler

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě