Čistá odpadní voda se může podle vědců využít i v české krajině

1. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

louže ve tvaru srdce

Čeští výzkumníci navrhli možnosti, jak využít přečištěnou odpadní vodu, aby se vrátila zpátky do země nebo do krajiny. Informuje o tom zpravodajství ČTK s tím, že nedostatek vody může pro Česko znamenat do budoucna vážný problém.

Několikaletý projekt aplikovaného výzkumu zadala Technologická agentura ČR. Tento druh vody lze vracet například do podzemních vrtů a nádrží, povrchových reservoárů, kde by se udržela. Zásoby vody v krajině se udržují takzvaným zasakováním. Přečištěnou odpadní vodu z domovních čistíren odpadních vod lze podle expertky Zuzany Boukalové ze závodu geologie GIS-GEOINDUSTRY vypouštět do vod povrchových, jako jsou řeka, rybník, dešťová kanalizace nebo vsakem do vod podzemních.

„Nejde o to vyčistit trochu vody a pak někam pustit. Jde o to vytvořit systém, aby se zadrželo co nejvíce vody na našem území, protože voda je strategická surovina a toto je jedna z možností, jak ji zadržet,“ řekl ČTK ředitel závodu Pavel Míšek, který na projektu spolupracoval s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině