V Cihlářské ulici v Liberci probíhá rekonstrukce kanalizace

30. července 2012 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

starý novější záchod IMG_8400

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v v Liberci rekonstrukci kanalizace v Cihlářské ulici. Informovala o tom Dagmar Haltmarová z tiskového odboru SVS.

Koncová větev původní kanalizační stoky z roku 1909 byla vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, proto byla navržena její rekonstrukce. Potrubí z kameniny průměru 300 mm vykazovalo praskliny, netěsné spoje a chybějící části trub. Nově se pro kanalizaci použije opět potrubí z kameniny průměru 300 mm, a to v délce 152 metrů. Zároveň bude zrekonstruováno a přepojeno šest stávajících kanalizačních přípojek na trase. V rámci stavby budou vyměněny také čtyři kanalizační šachty. Rekonstruovaná stoka vedená v původní trase v komunikaci bude napojena na stávající kanalizační síť.

Investorem stavby je SVS. Stavba je zahajována v současné době, práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Liberec je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 milionů korun bez DPH.

Závěrem stavby bude v Cihlářské ulici realizována obnova povrchu komunikace v celé šíři. V tomto případě jde o sdruženou investici Statutárního města Liberec a SVS. Rekonstrukce má především přispět k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně 320 připojených obyvatel.

Naše voda

 

 

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace