Chráněné pastviny a louky na Jižní Moravě se dočkají obnovy

Aktualizováno 11. října 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

louka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zamýšlí v příštích letech využít Operačního programu Životní prostředí k radikální obnově některých částí chráněných území. Oznámila to AOPK ve své zprávě.

Od roku 2017 by tak měla na některých územích zejména na Pálavě a ve vybraných národních přírodních památkách (Dunajovické kopce, Pouzdřanská step – Kolby, Větrníky) probíhat mnohem intenzivnější činnost, než bylo v minulých letech obvyklé. Půjde především o likvidaci náletových dřevin na loukách a pastvinách a obnovu těchto cenných míst intenzivním kosením a pastvou. Měly by se tak vytvořit  příznivé podmínky pro vzácné druhy rostlin a živočichů, které by jinak z naší krajiny postupně zmizely.

„Velkou výhodou Operačního programu Životní prostředí je možnost financování víceletých akcí. To je pro skutečnou obnovu luk a pastvin nezbytné. Rovněž pro zhotovitele je výhodné, když se mohou o konkrétní lokalitu starat několik let. Věříme proto, že se v příštích letech budou návštěvníci jihomoravských stepí setkávat s podstatně početnějšími stády ovcí, než tomu bylo v minulých letech,“ vysvětluje Petr Slavík z regionálního pracoviště Jižní Morava.

Zdroj a foto: AOPK

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině