V Chomutově pokračují rekonstrukce vodovodu

2. srpna 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky- ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) pokračuje v Chomutově v další z plánovaných  investičních akcí roku a to rekonstrukci vodovodu v Čechově ulici. Portál Naše o tom informoval Jiří Hladík, mluvčí SVS.

„V několika posledních letech v Čechově ulici docházelo k častým poruchám a výpadkům v zásobování pitnou vodou, čemuž má probíhající rekonstrukce zamezit,“ řekl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.   

Původní litinový vodovod průměru 200 mm v Čechově ulici z roku 1960 byl v nevyhovujícím technickém stavu. Z hlediska spolehlivého zajištění dodávky pitné vody se proto přistoupilo k jeho rekonstrukci v úseku mezi Beethovenovou a Purkyňovou ulicí. Vodovod je veden ve vzdálenosti cca 2,5 – 3 m od původní kanalizace z roku 1910, která je však v dobrém stavu a bez poruch, proto není nutná její souběžná rekonstrukce.

Nově se pro vodovod použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 225 mm v délce 235 metrů. Na rekonstruovaném úseku bude přepojeno všech 22 stávajících vodovodních přípojek. Součástí akce je i výměna šoupat v armaturní šachtě v křižovatce Čechovy a Beethovenovy ulice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. července 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 14. září 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 62,83 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace