Chalupa: Suchý poldr u Dobrušky je jediné reálné protipovodňové řešení

3. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

IMG_6817 poldr

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navštívil obec Dobruška v Královéhradeckém kraji, kde s místními občany a starosty okolních obcí řešil problém protipovodňové ochrany. Tu podle ministra může účelně zajistit pouze vybudování suchého poldru.

„V roce 2011 jsem vydal závazné stanovisko ministra životního prostředí, které se týká stavby místního poldru. Na stanovisku dnes nemám co měnit. Místní protipovodňová ochrana je problém, který musíme řešit bezodkladně. Je to stavba, která v podobě poldru splňuje podmínky posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Nevidím žádný důvod, aby s argumentem, že stavbě poldru brání resort životního prostředí, byla stavba odkládána. Ministerstvo projektu klacky pod nohy nehází. V době mého ministrování byly, a doufám, že i do budoucna budou liché obavy, že orgány ochrany přírody, které spadají pod Ministerstvo životního prostředí, brání jakýmkoli způsobem realizaci místního poldru. Agentura ochrany přírody a krajiny není ani našeptávačem různých ekologistických sdružení, které více či méně úspěšně projekty tohoto typu blokují,“ říká Chalupa.

Investor stavby, Povodí Labe, nyní zpracovává dokumentaci, aby mohl požádat o územní rozhodnutí. V rámci příprav byly identifikovány tři okruhy možných komplikací. Prvním okruhem jsou finance. „Operační program životní prostředí i program Ministerstva zemědělství jsou připravovány tak, aby na podobné projekty peníze byly. Možná s vyšší spoluúčastí kraje a ostatních, ale ty základní peníze na projekty jsou připraveny,“ konstatoval ministr.

Druhým potenciálním problémem je územní řízení z hlediska vlastníků pozemků. „Pokud zde bude vlastník, který řekne, že svůj pozemek neprodá, tak přijde na řadu proces vyvlastnění, protože se jedná o veřejnou stavbu. Proces vyvlastnění je bolestný, zdlouhavý, není jich mnoho, a proto má každý individuální průběh, kde jsou dvě strany sporu. Třetím okruhem jsou účastníci řízení, jejichž hlasy musí být vyslyšeny. Předpokládám, že se ozvou jak odpůrci poldru, kteří chtějí klasickou nádrž. Tu ovšem nelze realizovat a znamenala by návrat o deset, možná dvacet let v dosavadní práci. A to si nemůžeme dovolit. Druhá část účastníků budou lidé, kteří sami sebe označují za ochránce přírody a kteří budou hledat jakýkoli argument proti stavbě. Ministerstvo životního prostředí nebude v tomto řízení hrát jakoukoli destruktivní roli. Alespoň ne do doby, co jsem v čele úřadu,“ uzavřel Chalupa.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka