ČEZ vyrobil ve vodních elektrárnách na 540 milionů kWh elektřiny

Aktualizováno 5. května 2011 | Rubrika: Přehrady a vodní díla

Přehrada Lipno

V prvním čtvrtletí roku 2011 vyrobily vodní elektrárny ČEZ v České republice více než 540 milionů kWh elektřiny. Pokryta tak mohla být průměrná celoroční spotřeba více než 150 tisíc domácností. Informoval o tom dnes Martin Schreier, manažer komunikace ČEZ pro obnovitelné zdroje.

Pozitivně se na úrovni produkce projevují komplexní rekonstrukce elektráren, které znamenají zvyšování účinnosti zdrojů.

V průběhu celého roku 2010 vyprodukovaly vodní elektrárny ČEZ, a. s., celkem 2,057 miliardy kWh elektřiny.

„Pozitivně se v celkových číslech projevuje kombinace příznivých klimatických podmínek a komplexní rekonstrukce našich elektráren z posledních let, které v těchto zdrojích umožňují zvyšovat efektivitu výroby a při stejném průtoku vyrábět více elektřiny pro koncové spotřebitele,“ uvedl ředitel vodních elektráren ČEZ, a. s., Zdeněk Saturka. Zmodernizovaná soustrojí a nové technologie už v tuto chvíli zajišťují lepší zpracování hydropotenciálu na elektrárnách ve Vraném nad Vltavou, Kamýku nebo Mohelnu. Dokončení celého procesu „omlazovací kúry“ i na elektrárnách Slapy, Orlík a Lipno bude v roce 2022 znamenat přírůstek produkce o více než 60 tisíc MWh ročně.

„Rekordmani“ mezi vodními elektrárnami ČEZ, a. s.

VELKÉ VE

Výroba 1Q 2011 (MWh)

VE Orlík 123 685
VE Slapy 103 125
VE Štěchovice 32 783
VE Lipno 26 570
PŘEČERPÁVACÍ VE Výroba 1.Q 2011 (MWh)
PVE Dlouhé Stráně I 101 014
PVE Dalešice 81 424

V rámci ČEZ, a. s., se ekologická energie vody využívá v celkem 16 vodních zdrojích (6 velkých vodních elektrárnách, 7 malých vodních elektrárnách, 3 přečerpávacích vodních elektrárnách).

Zvýšené objemy výroby ve  vodních zdrojích jsou mj. příspěvkem Skupiny ČEZ k plnění platných závazku České republiky vůči Evropské unii ohledně zvyšování podílu elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě energií.

Cíle Skupiny ČEZ v oblasti rozšiřování výrobních  kapacit z obnovitelných zdrojů přímo souvisejí s cílem ČR vyrábět dle klimaticko-energetického balíčku EU v roce 2020 celkem 13,5 % energie z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: ČEZ

Související rubriky: Přehrady a vodní díla