V Českých Budějovicích proběhne mezinárodní konference o mokřadech

30. září 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

mokřad Triangl Praha

Ve dnech 11. až 16. října 2015 se v hotelu Clarion v  Českých Budějovicích uskuteční mezinárodní konference s názvem „Wetlands in Agricultural Landscapes – State and Perspectives in Europe“. Portálu Naše voda to potvrdila Libuše Vlasáková z ministerstva životního prostředí (MŽP).

MŽP je totiž hlavním pořadatelem akce, na které se podílí také Výzkumný ústav rostlinné výroby a Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity. Cílem je výměna vědeckých poznatků a praktických zkušeností v oblasti správné zemědělské praxe ve spojení s ochranou a udržitelným využíváním mokřadů na zemědělské půdě v Evropě. Širším záměrem pořadatelů je uznání pozitivního významu mokřadů pro zemědělství a začlenění mokřadů do zemědělské krajiny s cílem zlepšení vláhových poměrů v krajině a omezování důsledků klimatických změn.
Své zkušenosti a názory v této problematice budou prezentovat účastníci z celé Evropy. Celkem je očekáváno cca 150 účastníků z řad zemědělců, ochránců přírody, vodohospodářů, odborníků na mokřady, zemědělských poradců.
Témata konference jsou následující:  1. zemědělské znečištění, 2. biodiverzita, 3. ochrana, obnova a vytváření mokřadů, 4. legislativa a finanční nástroje, 5. pěstování mokřadních plodin (paludikultura), 6. pohledy vlastníků, 7. voda a klima.
Konferenčním jazykem bude angličtina, první a poslední den bude zajištěn překlad do češtiny. Bližší informace o konferenci, registrace k účasti a k rezervaci ubytování naleznete na webových stránkách konference:  http://conference2015.wetlands.cz
Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství