Češi nejsou spokojeni s čistotou vod a preferují vodní energii

Aktualizováno 18. května 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

rano na vydre

Výsledky průzkumu „Česká populace a ekologie – názory, přístup, chování“ zaměřeného na ekologická témata ukazují, že v oblasti životního prostředí jsou Češi nejméně spokojeni s čistotou vodních toků a hustotou dopravy.

Čistota vodních toků

Celkově je s čistotou vodních toků v České republice (Graf 1) spokojeno pouze něco málo přes 60 % populace. Spokojenost s čistotou vodních toků je stejně tak jako ostatní atributy spokojenosti se životním prostředím ovlivněna počtem obyvatel v daném regionu. Obecně lze konstatovat, že spokojenost klesá s rostoucím počtem obyvatel. Je zřejmé, že lidé žijící v menších městech či na vesnicích jsou více spokojeni s úrovní životního prostředí, než lidé žijící ve velkých městech nebo jinak průmyslově zatížených aglomeracích. Celkově nejspokojenější jsou obyvatelé Vysočiny, Jihočeského, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Naopak nejméně spokojeni jsou lidé v Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém kraji a v Praze.

Graf 1

Zdroj: Ipsos Tambor, duben / květen 2011, n = 1003, v %

Energie z alternativních zdrojů

Z průzkumu také vyplívá, že téměř 80 % obyvatelstva upřednostňuje výrobu energie z alternativních zdrojů (Graf 2). Podporován by měl být rozvoj zejména vodní energie (64 % dotazovaných), v těsném závěsu je pak podpora větrné (58 %) a solární energie (57 %). Naopak méně by se měla využívat energie z ropy a uhlí.

Graf 2

Zdroj: Ipsos Tambor, duben / květen 2011, n = 1003, v %

Průzkum realizovala společnost Ipsos Tambor na přelomu dubna a května 2011 na reprezentativním vzorku 1003 obyvatel ČR ve věku 18-65 let.

Zdroj: Naše voda, Ipsos Tambor

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla