Černé stavby brání v úpravě řek

15. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

znečištěná voda IMG_0301

Nepovolené stavby a úpravy, které lidé načerno vybudovali v Litovli v okolí malých vodních toků, komplikují život vodohospodářům. Informuje o tom olomoucká mutace deníku Mladá fronta Dnes.

Vodohospodáři v minulých dnech začali s údržbou koryta Radniční Moravy. „Práce nejen podél Nečízu, ale třeba i podél Malé vody ztěžují nepovolené stavby a úpravy,“ řekl ředitel závodu Horní Morava David Fína. Nemálo úprav břehů a nepovolených staveb zabíhá podle něj do pozemků toků, čímž zužují průtočný profil koryta. „Snažíme se povodí pomoci, ale chce to jednat případ od případu individuálně. Tento týden jsme se s majitelem jednoho z pozemků dohodli na uklizení plochy, kde měl naskládané pražce,“ dodal litovelský místostarosta Petr Šrůtek.

Ještě než pracovníci povodí začali čistit okolí koryt, vypustili nadjezí nad papírnou a dborníci odlovili ryby i chráněné živočichy. „Firma pročistí koryto Nečízu na úseku pod starou papírnou a v úseku od sídla Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví po restauraci Modrá kočka,“ podotkla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková s tím, že práce jsou tam technicky i finančně náročné. Upravované koryto je z velké části sevřené městskou zástavbou ve zdech a protéká pod historickými klenbami. Koryto v litovelském parku se ale zatím čistit nebude. Vlastník jezu, firma Kimberley-Clark, totiž požádala o zrušení tohoto vodního díla bez náhrady. „Přitom by zanikla vodní plocha vytvořená vzdutím a po nezbytných úpravách by zde zůstalo pouze přirozené koryto,“ podotkla Tomíčková. O tom, jak bude úsek v budoucnu vypadat, se proto bude teprve jednat.

Údržba Radniční Moravy má skončit nejpozději do 15. prosince. Navázat na ni mají i práce na dalších úsecích. V Litovli stavbaři pracují i na opravách poškozeného stavidlového objektu, cožbude stát tři miliony.

Zdroj: regionální mutace Mladá fronta DNES – Olomoucký kraj

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině