Centrum Berouna je již zabezpečeno protipovodňovými hrázemi

4. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Beroun - Na Hrázi - IMG_8868

čtvrtek 7. listopadu se v Berouně uskuteční zkušební montáž mobilních součástí protipovodňových hrází. Zkouška proběhne za přítomnosti zástupců města, dotčených odborů, hasičů, Technických služeb, VaK Beroun, městské policie a dalších.

„Zkouška bude probíhat po částech, aby se nemusely uzavírat dotčené komunikace. Půjde například o ulici Na Hrázi, Zborovského nábřeží či most k Zimnímu stadionu. Následně budou mobilní části protipovodňové ochrany uskladněny na území města tak, aby byly co nejblíže k určeným lokalitám,“ přiblížila průběh zkušební montáže mluvčí berounské radnice Pavla Švédová s tím, že po ukončení zkoušky převezme město mobilní segmenty do své zprávy a v případě povodní bude mít na starosti jejich montáž. Tato zkouška souvisí s tím, v průběhu měsíce listopadu bude Povodí Vltavy žádat speciální stavební úřad o kolaudaci protipovodňových opatření, která se v letošním roce podařilo zrealizovat v Berouně. „Povodí Vltavy zahájilo stavbu za téměř 125 milionů korun loni v listopadu. Za tu dobu vyrostly přes dva kilometry pevných zdí na levém i pravém břehu Berounky a v levém břehu Litavky, které mají město ochránit před stoletou vodou,“ dodala mluvčí.

V souvislosti s protipovodňovou ochranou města se uskutečnilo hned několik jednání pracovního týmu povodňových komisí města Beroun a ORP. „Cílem bylo odhalit a napravit všechny nedostatky, vyhodnotit náměty občanů i členů komise, které vyplynuly z červnových povodní,“ sdělila starostka Berouna Šárka Endrlová. Ze schůzek mimo jiné podle jejích slov vyplynula i řada konkrétních kroků, které budou zaneseny do povodňového plánu města. Ty zahrnují například zajištění rychlejší a efektivnější komunikace s občany, vyšší úroveň spolupráce s IZS a dobrovolníky a průběžnou přípravu administrace průběhu povodně, potřebnou pro uplatnění nároku na náhradu povodňových škod. Během záplav také bude k dispozici nepřetržitá telefonní linka, která se osvědčila při letošních povodních a na webu a facebooku budou zveřejněny aktuální informace o uzavírkách na silnicích.

I když značná část Berouna je před stoletou vodou chráněna, nelze zcela zabezpečit některé domy. „Jde zejména o pravý břeh Litavky a část levého břehu Berounky v lokalitě Zborovského nábřeží,“ přiblížila problematickou oblast mluvčí Pavla Švédová. Starostka Šárka Endrlová však podotýká, že i tak je radnice připravena jednat s majiteli těchto nemovitostí o způsobu pomoci. „Jde zejména o poskytnutí odborného poradenství autorizovaných odborníků, se kterými naše město spolupracuje od povodně v roce 2002. Přihlásili jsme se proto do pilotního programu České protipovodňové asociace, která může zájemcům navrhnout individuální ochranu jejich obydlí přímo na míru,“ vysvětlila starostka.

Dotčená místa u Berounky v Berouně navštívila v předstihu také redakce portálu Naše voda, včetně tamní malé vodní elektrárny a nově zbudovaného rybího přechodu, z nichž pro vás připravujeme fotoreportáž.

Naše voda – Magdalena Machová, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka