Cena vody od Jihočeského vodárenského svazu vzroste příští rok o necelé procento

13. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jihočeské obce a města zaplatí v roce 2014 za pitnou vodu z Vodárenské soustavy jižní Čechy 14,51 Kč/m3 . Informoval o tom dnes Zdeněk Zuntych z agentury Z-Média s tím, že meziročně jde o nárůst ceny o necelé jedno procento, což je méně než předpokládaná inflace.

„Dlouhodobá cenová stabilita je největší devizou našeho systému a komunální sféře umožňuje stabilizovat vlastní ceny vodného a stočného,“ říká Antonín Princ, ředitel Jihočeského vodárenského svazu (JVS), který je vlastníkem a provozovatelem soustavy. Ta pitnou vodou zásobuje 148 sídel s 370 tisíci lidmi. Tedy více než polovinou obyvatel Jihočeského kraje. V roce 2012 stál kubík této vody 13,82 a letos 14,37 Kč. Vše bez DPH. „Vstupní cena pitné vody předané je klíčovým parametrem pro kalkulaci cenového vývoje jednotlivých obcí a měst. V kraji je tak silným stabilizačním prvkem. Proto není zisk našim hlavním podnikatelským kritériem. Tím je kvalita pitné vody a spolehlivost dodávek,“ uvedl Princ.

Obce a města, která jsou vlastníky svazu, mají na formování ceny stále přímý vliv, podobně jako na rozvoj vodárenské soustavy. Jde o ojedinělou možnost, o kterou už v případě jiných distribučních společností s krajskou působností v minulosti přišly.

I díky této dlouhodobé strategii JVS registruje trvalý zájem řady obcí o jejich připojení k vodárenské soustavě. Podporuje ho horšící se kvalita surové vody v místních zdrojích a náklady spojené s její úpravou. Firmě se přitom letos celkem daří zastavit letitý pokles spotřeby, způsobený hlavně klesajícími odběry v průmyslu, šetřením maloodběratelů a snižováním ztrát v síti. Zatímco v roce 2012 vodárenskou soustavou proteklo 16,5 milionů m3 pitné vody, letos by to mělo být 15, 7 milionů m3 . To odpovídá ročnímu plánu. Pro rok 2014 se počítá s 16,3 miliony m3. Trvající strmý pokles by však mohl do budoucna stabilitu celé vodárenské soustavy ohrozit, neboť by za jistých okolností mohlo dojít k nerovnováze mezi příjmy z prodeje vody a výdaji na správu, údržbu a investice do majetku JVS.

Konečný spotřebitel pochopitelně neplatí tuto „velkoobchodní“, ale „maloobchodní“ cenu pitné vody. Jejím prostřednictvím města a obce obnovují své rozsáhlé distribuční a kanalizační sítě včetně náročného čištění odkanalizované vody. Po sečtení těchto položek cena vody pro domácnosti roste individuálně podle náročnosti provozu jednotlivých sídel.

Jihočeský vodárenský svaz vznikl před 20 lety v červnu 1993. Dnes má 256 členů. Z nich je 255 měst a obcí, zbývajícím pak RERA (Regionální rozvojová agentura). Vodárenská soustava nyní měří 525 kilometrů a je rozhodujícím zdrojem pitné vody na jihu Čech.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace