O čem se píše v zářijovém čísle časopisu SOVAK

24. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

troja-vltava

Jedním z témat zářijového čísla časopisu Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) nová vodní linka a budoucí úprava Císařského ostrova v Praze. Informovala o tom Ivana Jungová z kanceláře SOVAK.

O koncepci Císařského ostrova si můžete v časopisu přečíst rozhovor s architektem Markem Kundratou z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy: Zapomněli jsme, jaké funkce měla Trojská niva při rozlivech velkých vod. Na titulní straně si můžete prohlédnout AČOV Tábor, rekonstrukci této čistírny odpadních vod je věnován i úvodní text od Kateřiny Tebichové, Václava Fučíka a Tomáše Roztočila.

Číslo nabízí také informace týkající se posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování regionů Hrádecko – Chrastavsko a Frýdlantsko pitnou vodou, či projektu LIFE2Water na ČOV Brno-Modřice. Lukáš Nohejl a Ladislav Baše seznamuje čtenáře s novou právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve vodárenství. Přehled nových norem ve vodárenství připravila Lenka Fremrová, předsedkyně odborné komise SOVAK pro technickou normalizaci. O tom, jaké jsou trendy ve výrobě a distribuci pitné vody a jak je na tom Česká republika ohledně kvality vody ve srovnání se zeměmi Evropské unie, se dozvíte v článku Filipa Wannera: Za zlepšením kvality pitné vody v Česku stojí investice i dobrá provozní praxe. Časopis si můžete předplatit zde.

Zdroj: www.sovak.cz, ilustrační foto: (pražská Trója) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace