Nejnovější zprávy

František Barák: Návrh na rychlé řešení posílení vodních zdrojů

25. února 2016 | Rubrika: Komentář týdne

Jednou z operativních možností, jak snížit ceny vody pro spotřebitele v ČR, je změna současné legislativy. Upozorňuje na to předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) František Barák: Celý článek…

Bude rok 2016 znamenat konec vodáků v Čechách?

21. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Pokud se do začátku vodácké sezóny, která už pomalu ťuká na dveře, nezmění loni novelizovaná verze vyhlášky ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., může mít řada vodáků splouvající naše řeky velký problém. Celý článek…

Současný přístup odboru ochrany vod MŽP je nepřijatelný

10. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

MŽP i ombudsmanka ČR pracují při obhajobě zpřísnění požadavků na kvalitu vod s řadou mýtů, které prokazují, jak daleko od praxe se nacházejí a jak záměrně zúžené informace pro své závěry používají. Situaci rozebírá člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a zástupce ČR v evropském sdružení vodohospodářů Ondřej Beneš. Celý článek…

Zvýšení poplatků za odběr vod negarantuje vyšší kvalitu vody

9. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Ministerstvo životního prostředí v rámci poplatkové novely vodního zákona přiznává, že vlastně neví, kolik budou vynucená opatření na stokové síti v oblasti odlehčování stát obce a města a konečného spotřebitele. Píše o tom v komentáři člen vedení Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Ondřej Beneš. Celý článek…

Zpřísněním limitů budou občané měst a obcí dotovat zemědělce

8. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Ačkoli se valná část občanů ČR domnívá, že prostřednictvím poplatků za vodné a stočné dotují velké (i malé) vodohospodářské společnosti, dotují těmito poplatky především státní rozpočet. Celý článek…

Jak skutečně chránit zemědělskou půdu?

26. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Ochrana půdy jako takové a speciálně ochrana půdy před důsledky vodní a větrné eroze bylo loni a bude i letos předmětem mnoha diskuzí a článků. Komentář k problému, který je i součástí blogů na serveru Aktuálně.cz,  nabízí i portál Naše voda. Celý článek…

Nejčastější bludy v čištění odpadních vod

12. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Záměrně nebo nechtěně nepřesné informace jsou i díky rozvoji elektronických médií stále větším problémem ve správné orientaci příjemců údajů nejen z řad laické veřejnosti. Fenomén mýtů a šinků rozebírá Karel Plotěný ze společnosti ASIO, s.r.o. Celý článek…

Chov a lov ryb čekají v blízké budoucnosti zásadní změny

Aktualizováno 23. prosince 2015 | Rubrika: Komentář týdne

Přestože s výjimkou podzimních výlovů a předvánočního prodeje kaprů veřejnost ani politiky v naší zemi rybolov ani oblast rybářství příliš nezajímají, měla by se zejména odpovědná místa i rybáři samotní probudit co nejdříve ze zimního spánku. Celý článek…

Kdo se chystá vybrat za vodu peníze lidem z peněženek?

20. listopadu 2015 | Rubrika: Komentář týdne

Ministr životního prostředí předložil novelu zákona o vodách, která zvyšuje ceny vodného a stočného o 20 procent, a to bez jakékoliv záruky, že se vybrané prostředky vrátí do ochrany vodních zdrojů. Celý článek…

Nové požadavky na čištění vod vyvolají investice za 1,25 miliardy

Aktualizováno 19. listopadu 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Návrh metodického pokynu k nařízení vlády, které má nahradit současné nařízení vlády č. 61/2003 Sb., týkající se limitů látek v odpadních vodách vypouštěných do vod povrchových, zdraží významným způsobem cenu vody v ČR. Celý článek…

Připravované zákony mohou výrazně zdražit ceny vody

23. září 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

O tom, že voda je cennější, než si obvykle uvědomujeme, jsme se historicky možná poprvé a v míře dosud neobvyklé přesvědčili v průběhu letošního suchého a horkého léta. Celý článek…

Mýty o legislativě týkající se odvodu srážkových vod

10. září 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Jedním z četných důkazů o obecně šířených mýtech v oblasti vodohospodářství je i článek Martina Janečka z ústecké organizace Strany zelených „Sucho v legislativě“. Na zavádějící údaje reaguje ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák. Celý článek…

Skokový růst cen vody v naší zemi zatím nehrozí

21. srpna 2015 | Rubrika: Komentář týdne

Doporučení Evropského účetního dvora zvýšit ceny vodného a stočného v ČR ze stávající hranice dvou procent z celkového příjmu domácností na čtyři procenta teoreticky znamená dvojnásobné zvýšení cen vody. To ale v nejbližších letech rozhodně nehrozí. Celý článek…

Smrkové porosty v krajině představují mnohá pozitiva

Aktualizováno 3. srpna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Smrk má mezi stromy podobně negativní image, jako řepka mezi hospodářskými plodinami. Stejně jako v případě řepky jde ale o nezaslouženou diskriminaci. Smrky v krajině totiž významně napomáhají v prevenci rizik povodní i sucha. Celý článek…

Rizika sucha i povodní omezí hlavně zadržení vody v krajině

Aktualizováno 24. července 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Několik desítek opatření obsažených v materiálu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,“, jímž se měla tento týden zabývat Vláda ČR, je jistě důležitých. Priorita je ale jen jedna: Zvýšit retenční schopnost české krajiny. Celý článek…