Nejnovější zprávy

Navýšení poplatků za skládkování by mělo být impulsem k recyklaci

Aktualizováno 2. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Novela zákona o odpadech, jehož inovovaná podoba by měla začít platit od počátku roku 2018, vzbuzuje již v současné době nemalé emoce. Především proto, že jedním ze záměrů novely je zvýšit stávající poplatky za skládkování, což by byl zásadní ekonomický náklad pro všechny, kteří na skládky odpad ukládají. Celý článek…

Ke stavbě přehrady na Berounce nikdo nikoho nenutí

10. dubna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Přestože jsou závěry studie „Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže“ mediálně pojímány především jako první krok k reálné „výstavbě přehrady na Berounce“, s pravděpodobností hraničící s jistotou se na této řece žádná přehrada ve skutečnosti nepostaví. Celý článek…

Vodohospodářská infrastruktura: Koncentrace nebo fragmentace?

2. března 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Přestože se pozornost médií, pokud už nějakou problematice vodohospodářství vůbec věnuji, soustředí obvykle na největší nadnárodní vodohospodářské společnosti, působí na území naší země více než 2 500 provozovatelů vodovodů a kanalizací (VaK) zabezpečující dodávky pitné vody lidem a její čištění. Celý článek…

František Barák: Návrh na rychlé řešení posílení vodních zdrojů

25. února 2016 | Rubrika: Komentář týdne

Jednou z operativních možností, jak snížit ceny vody pro spotřebitele v ČR, je změna současné legislativy. Upozorňuje na to předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) František Barák: Celý článek…

Bude rok 2016 znamenat konec vodáků v Čechách?

21. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Pokud se do začátku vodácké sezóny, která už pomalu ťuká na dveře, nezmění loni novelizovaná verze vyhlášky ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., může mít řada vodáků splouvající naše řeky velký problém. Celý článek…

Současný přístup odboru ochrany vod MŽP je nepřijatelný

10. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

MŽP i ombudsmanka ČR pracují při obhajobě zpřísnění požadavků na kvalitu vod s řadou mýtů, které prokazují, jak daleko od praxe se nacházejí a jak záměrně zúžené informace pro své závěry používají. Situaci rozebírá člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a zástupce ČR v evropském sdružení vodohospodářů Ondřej Beneš. Celý článek…

Zvýšení poplatků za odběr vod negarantuje vyšší kvalitu vody

9. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Ministerstvo životního prostředí v rámci poplatkové novely vodního zákona přiznává, že vlastně neví, kolik budou vynucená opatření na stokové síti v oblasti odlehčování stát obce a města a konečného spotřebitele. Píše o tom v komentáři člen vedení Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Ondřej Beneš. Celý článek…

Zpřísněním limitů budou občané měst a obcí dotovat zemědělce

8. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Ačkoli se valná část občanů ČR domnívá, že prostřednictvím poplatků za vodné a stočné dotují velké (i malé) vodohospodářské společnosti, dotují těmito poplatky především státní rozpočet. Celý článek…

Jak skutečně chránit zemědělskou půdu?

26. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Ochrana půdy jako takové a speciálně ochrana půdy před důsledky vodní a větrné eroze bylo loni a bude i letos předmětem mnoha diskuzí a článků. Komentář k problému, který je i součástí blogů na serveru Aktuálně.cz,  nabízí i portál Naše voda. Celý článek…

Nejčastější bludy v čištění odpadních vod

12. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Záměrně nebo nechtěně nepřesné informace jsou i díky rozvoji elektronických médií stále větším problémem ve správné orientaci příjemců údajů nejen z řad laické veřejnosti. Fenomén mýtů a šinků rozebírá Karel Plotěný ze společnosti ASIO, s.r.o. Celý článek…

Chov a lov ryb čekají v blízké budoucnosti zásadní změny

Aktualizováno 23. prosince 2015 | Rubrika: Komentář týdne

Přestože s výjimkou podzimních výlovů a předvánočního prodeje kaprů veřejnost ani politiky v naší zemi rybolov ani oblast rybářství příliš nezajímají, měla by se zejména odpovědná místa i rybáři samotní probudit co nejdříve ze zimního spánku. Celý článek…

Kdo se chystá vybrat za vodu peníze lidem z peněženek?

20. listopadu 2015 | Rubrika: Komentář týdne

Ministr životního prostředí předložil novelu zákona o vodách, která zvyšuje ceny vodného a stočného o 20 procent, a to bez jakékoliv záruky, že se vybrané prostředky vrátí do ochrany vodních zdrojů. Celý článek…

Nové požadavky na čištění vod vyvolají investice za 1,25 miliardy

Aktualizováno 19. listopadu 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Návrh metodického pokynu k nařízení vlády, které má nahradit současné nařízení vlády č. 61/2003 Sb., týkající se limitů látek v odpadních vodách vypouštěných do vod povrchových, zdraží významným způsobem cenu vody v ČR. Celý článek…

Připravované zákony mohou výrazně zdražit ceny vody

23. září 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

O tom, že voda je cennější, než si obvykle uvědomujeme, jsme se historicky možná poprvé a v míře dosud neobvyklé přesvědčili v průběhu letošního suchého a horkého léta. Celý článek…

Mýty o legislativě týkající se odvodu srážkových vod

10. září 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Jedním z četných důkazů o obecně šířených mýtech v oblasti vodohospodářství je i článek Martina Janečka z ústecké organizace Strany zelených „Sucho v legislativě“. Na zavádějící údaje reaguje ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák. Celý článek…