Nejnovější zprávy

Kaly z čistíren odpadních jsou pro půdu lepší než statková hnojiva

9. prosince 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Aplikace kalů z čistíren odpadních vod (ČOV) na zemědělské půdě je tradiční technologií, jak zlepšovat kvalitu půdy a její schopnost zadržovat vodu. V naší zemi se tak dělo již od počátku minulého století. Celý článek…

Nadměrné šetření vodou není zas takové terno, jak se zdá

23. listopadu 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Jako jedna z cest, jak do budoucna zachovat zdroje pitné vody pro občany ČR, se poměrně často uvádí snížit spotřebu vody v domácnostech, případně v průmyslu. Tato na první pohled logická úvaha ale může mít negativní dopad na kvalitu, zejména odpadních vod. Celý článek…

SOVAK: Hlavním problémem ČR je hospodaření s dešťovou vodou

19. října 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Zásadní řešením pro zajištění dostatečného množství surové vody nezbytné pro výrobu pitné vody a následné zásobování obyvatel ČR pitnou vodou jsou opatření vedoucí k zadržení vody v krajině ve stávajících nádržích, výstavbě nových nádrží a také budování a propojování nadregionálních vodárenských soustav s více zdroji vody. Celý článek…

Současný způsob hospodaření s dešťovou vodou je neudržitelný

4. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

K posílení vodních zdrojů v ČR je mimo jiné nutné změnit současný způsob hospodaření s dešťovou vodou. Poukazuje na to ve svém stanovisku Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Celý článek…

Pár pravdivých čísel o vodě, která politici ani lidé nechtějí slyšet

25. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Základní ekonomická zkušenost praví, že nesprávná rozhodnutí vycházejí z nesprávných dat. Ve vodohospodářství v ČR se to přitom nesprávnými daty jen hemží, například co se týče odplývání zisků nadnárodních společností do zahraničí. Celý článek…

Jak soukromé noviny nechápou, že si soukromá firma vyplácí zisk

6. září 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Skutečnost, že si vodárenské společnosti dovolují vytvářet nějaký zisk, je mnohaletým evergreenem článků v tuzemských médiích. Nad problémem se zamýšlí na svém blogu na portálu idnes.cz šéfredaktorka serveru vodárenství.cz  Jana Bábiková. Celý článek…

Pouze peníze problémy se suchem nevyřeší

Aktualizováno 30. srpna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Stejně jako v mnoha jiných případech se zdá na první pohled plán ministerstva zemědělství na omezení rizik sucha a povodní žádoucí a správný. Možné komplikace rozebírá v týdeníku Zemědělec Petr Havel. Celý článek…

Diskuse o cenách vody jsou důkazem o fatální neznalosti problému

18. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Jediné, s čím lze v postojích politiků a komentářích komentátorů ohledně aktuálního tématu zvýšení cen vody souhlasit, je to, že se téma vody stalo součástí předvolebního boje. Na blogu serveru aktuálně.cz to uvádí Petr Havel. Celý článek…

SOVAK ČR podporuje rozvoj výzkumu a využití odpadních vod v prevenci sucha

27. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) se plně ztotožňuje v rámci připomínkového řízení k dokumentu „Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020″ se stanoviskem Hospodářské komory k uvedenému materiálu. Celý článek…

Vodohospodáři z EU i ČR jsou pro úplný zákaz glyfosátu

Aktualizováno 9. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Možný zákaz používání glyfosátu by výrazně zvýšilo kvalitu povrchových vod. Evropské sdružení vodohospodářských společností (EUREAU) i Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) proto odmítají další neodůvodněné prodlužování používání glyfosátu v pesticidech. Celý článek…

Poplatková novela vodního zákona: Vytáhnout z lidí co nejvíce peněz

31. května 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Vláda ČR minulý týden vrátilo Ministerstvu životního prostředí návrh „poplatkové“ novely vodního zákona. Jak přitom ve svém komentáři konstatuje předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) František Barák, šlo o správné rozhodnutí. Celý článek…

Plány na výstavbu přehrad: Nejméně důvodů je pro Pěčín

13. května 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Znovuoživované plány na možnou výstavbu přehrad v ČR jsou předmětem značného odporu veřejnosti, především kvůli negativním dopadům staveb na životní prostředí. Celkem „ticho po pěšině“ je ale kolem přehrady Pěčín, ačkoli proti její výstavbě je argumentů mnohem víc. Celý článek…

Navýšení poplatků za skládkování by mělo být impulsem k recyklaci

Aktualizováno 2. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Novela zákona o odpadech, jehož inovovaná podoba by měla začít platit od počátku roku 2018, vzbuzuje již v současné době nemalé emoce. Především proto, že jedním ze záměrů novely je zvýšit stávající poplatky za skládkování, což by byl zásadní ekonomický náklad pro všechny, kteří na skládky odpad ukládají. Celý článek…

Ke stavbě přehrady na Berounce nikdo nikoho nenutí

10. dubna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Přestože jsou závěry studie „Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže“ mediálně pojímány především jako první krok k reálné „výstavbě přehrady na Berounce“, s pravděpodobností hraničící s jistotou se na této řece žádná přehrada ve skutečnosti nepostaví. Celý článek…

Vodohospodářská infrastruktura: Koncentrace nebo fragmentace?

2. března 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Přestože se pozornost médií, pokud už nějakou problematice vodohospodářství vůbec věnuji, soustředí obvykle na největší nadnárodní vodohospodářské společnosti, působí na území naší země více než 2 500 provozovatelů vodovodů a kanalizací (VaK) zabezpečující dodávky pitné vody lidem a její čištění. Celý článek…