Nejnovější zprávy

Pouze peníze problémy se suchem nevyřeší

Aktualizováno 30. srpna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Stejně jako v mnoha jiných případech se zdá na první pohled plán ministerstva zemědělství na omezení rizik sucha a povodní žádoucí a správný. Možné komplikace rozebírá v týdeníku Zemědělec Petr Havel. Celý článek…

Diskuse o cenách vody jsou důkazem o fatální neznalosti problému

18. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Jediné, s čím lze v postojích politiků a komentářích komentátorů ohledně aktuálního tématu zvýšení cen vody souhlasit, je to, že se téma vody stalo součástí předvolebního boje. Na blogu serveru aktuálně.cz to uvádí Petr Havel. Celý článek…

SOVAK ČR podporuje rozvoj výzkumu a využití odpadních vod v prevenci sucha

27. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) se plně ztotožňuje v rámci připomínkového řízení k dokumentu „Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020″ se stanoviskem Hospodářské komory k uvedenému materiálu. Celý článek…

Vodohospodáři z EU i ČR jsou pro úplný zákaz glyfosátu

Aktualizováno 9. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Možný zákaz používání glyfosátu by výrazně zvýšilo kvalitu povrchových vod. Evropské sdružení vodohospodářských společností (EUREAU) i Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) proto odmítají další neodůvodněné prodlužování používání glyfosátu v pesticidech. Celý článek…

Poplatková novela vodního zákona: Vytáhnout z lidí co nejvíce peněz

31. května 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Vláda ČR minulý týden vrátilo Ministerstvu životního prostředí návrh „poplatkové“ novely vodního zákona. Jak přitom ve svém komentáři konstatuje předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) František Barák, šlo o správné rozhodnutí. Celý článek…

Plány na výstavbu přehrad: Nejméně důvodů je pro Pěčín

13. května 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Znovuoživované plány na možnou výstavbu přehrad v ČR jsou předmětem značného odporu veřejnosti, především kvůli negativním dopadům staveb na životní prostředí. Celkem „ticho po pěšině“ je ale kolem přehrady Pěčín, ačkoli proti její výstavbě je argumentů mnohem víc. Celý článek…

Navýšení poplatků za skládkování by mělo být impulsem k recyklaci

Aktualizováno 2. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Novela zákona o odpadech, jehož inovovaná podoba by měla začít platit od počátku roku 2018, vzbuzuje již v současné době nemalé emoce. Především proto, že jedním ze záměrů novely je zvýšit stávající poplatky za skládkování, což by byl zásadní ekonomický náklad pro všechny, kteří na skládky odpad ukládají. Celý článek…

Ke stavbě přehrady na Berounce nikdo nikoho nenutí

10. dubna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Přestože jsou závěry studie „Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže“ mediálně pojímány především jako první krok k reálné „výstavbě přehrady na Berounce“, s pravděpodobností hraničící s jistotou se na této řece žádná přehrada ve skutečnosti nepostaví. Celý článek…

Vodohospodářská infrastruktura: Koncentrace nebo fragmentace?

2. března 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Přestože se pozornost médií, pokud už nějakou problematice vodohospodářství vůbec věnuji, soustředí obvykle na největší nadnárodní vodohospodářské společnosti, působí na území naší země více než 2 500 provozovatelů vodovodů a kanalizací (VaK) zabezpečující dodávky pitné vody lidem a její čištění. Celý článek…

František Barák: Návrh na rychlé řešení posílení vodních zdrojů

25. února 2016 | Rubrika: Komentář týdne

Jednou z operativních možností, jak snížit ceny vody pro spotřebitele v ČR, je změna současné legislativy. Upozorňuje na to předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) František Barák: Celý článek…

Bude rok 2016 znamenat konec vodáků v Čechách?

21. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Pokud se do začátku vodácké sezóny, která už pomalu ťuká na dveře, nezmění loni novelizovaná verze vyhlášky ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., může mít řada vodáků splouvající naše řeky velký problém. Celý článek…

Současný přístup odboru ochrany vod MŽP je nepřijatelný

10. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

MŽP i ombudsmanka ČR pracují při obhajobě zpřísnění požadavků na kvalitu vod s řadou mýtů, které prokazují, jak daleko od praxe se nacházejí a jak záměrně zúžené informace pro své závěry používají. Situaci rozebírá člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a zástupce ČR v evropském sdružení vodohospodářů Ondřej Beneš. Celý článek…

Zvýšení poplatků za odběr vod negarantuje vyšší kvalitu vody

9. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Ministerstvo životního prostředí v rámci poplatkové novely vodního zákona přiznává, že vlastně neví, kolik budou vynucená opatření na stokové síti v oblasti odlehčování stát obce a města a konečného spotřebitele. Píše o tom v komentáři člen vedení Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Ondřej Beneš. Celý článek…

Zpřísněním limitů budou občané měst a obcí dotovat zemědělce

8. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Ačkoli se valná část občanů ČR domnívá, že prostřednictvím poplatků za vodné a stočné dotují velké (i malé) vodohospodářské společnosti, dotují těmito poplatky především státní rozpočet. Celý článek…

Jak skutečně chránit zemědělskou půdu?

26. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Ochrana půdy jako takové a speciálně ochrana půdy před důsledky vodní a větrné eroze bylo loni a bude i letos předmětem mnoha diskuzí a článků. Komentář k problému, který je i součástí blogů na serveru Aktuálně.cz,  nabízí i portál Naše voda. Celý článek…