Nejnovější zprávy

Program Dešťovka není zas takové terno, jak se zdá

29. května 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Neschopnost dohlédnout důsledků legislativních aktivit i možných variant uplatnění příslušných projektů v reálné praxi je téměř permanentním projevem celé řady iniciativ, předkládaných občanům naší země našimi politiky. Celý článek…

Téma vody začíná být kontaminováno dobou postfaktickou

17. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Pokud se někdo nedíval na pořad „Máte slovo“ s Michaelou Jílkovou věnovaný problematice vodárenství a speciálně cenám vody a tvorbě zisku vodárenských společností, měl by tak učinit. Pořad byl totiž modelovým příkladem stavu společnosti v době postfaktické. Celý článek…

Základní podmínkou k řešení problémů s vodou je přestat si lhát

23. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Kdyby se vybranému vzorku respondentů dnes na ulici položila otázka, jaké výročí připadá na 22. březen, nebylo by myslím mnoho těch, kteří by věděli, že jde o Světový den vody. Celý článek…

Regulace namířená proti nadnárodním firmám poškodí obce a města

8. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Je skutečně neuvěřitelné, jak hluboko je v mysli národa a jeho politiků zakořeněna nenávist proti „zlým západním kapitalistům“. Výsledkem ale bohužel je, že na „boj“ s kapitalismem doplácí často ti, které hodlají politici „chránit“. Třeba obce a města. Celý článek…

Proč poslanci odmítají údržbu drobných protipovodňových staveb?

2. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Je-li naše země v něčem na posledním místě na světě v rychlosti rozhodování, pak jsou to nepochybně procesy spojené se stavebním řízením. O tom, že je jednou z klíčových legislativních priorit tato řízení zjednodušit a zkrátit, se mluví již mnoho let. Celý článek…

V novele zákona o ochraně přírody bohužel nejde jen o národní parky

23. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Klasický tuzemský zastírací manévr při tvorbě legislativy – totiž vytrhnout z kontextu jeden atraktivní problém, který překryje podstatu navrhovaných řešení, se týká také v současné době projednávané novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Celý článek…

Šok: 90 pct. obcí nedodržuje zákonné požadavky na obnovu vodovodů

Aktualizováno 9. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Neuvěřitelných 1167 subjektů – vlastníků vodovodů a kanalizací z řad obcí a měst z celkově šetřených 1371 subjektů nevytváří dostatek finančních zdrojů na obnovu vodohospodářského majetku. Uvedená data byla vůbec poprvé prezentována na dnešní konferenci „Financování vodárenské infrastruktury“. Celý článek…

Současné přívaly sněhu pomáhají naší krajině víc než politici

7. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Nejen lyžaři a provozovatelé zimních skiareálů a služeb s nimi spojených, ale i zemědělci, zahrádkáři nebo vodohospodáři by se měli radovat ze současných přívalů sněhu. Celý článek…

Voda nemusí být zdrojem konfliktů, ale spolupráce

14. prosince 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Jen málokteré publikaci o vodě se dostalo při jejím uvádění na český trh tak rozsáhlé mediální podpory a publicity, jako knize „Budiž voda“, jejímž autorem je americký právník a aktivista Seth M. Siegel. Celý článek…

Kaly z čistíren odpadních jsou pro půdu lepší než statková hnojiva

9. prosince 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Aplikace kalů z čistíren odpadních vod (ČOV) na zemědělské půdě je tradiční technologií, jak zlepšovat kvalitu půdy a její schopnost zadržovat vodu. V naší zemi se tak dělo již od počátku minulého století. Celý článek…

Nadměrné šetření vodou není zas takové terno, jak se zdá

23. listopadu 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Jako jedna z cest, jak do budoucna zachovat zdroje pitné vody pro občany ČR, se poměrně často uvádí snížit spotřebu vody v domácnostech, případně v průmyslu. Tato na první pohled logická úvaha ale může mít negativní dopad na kvalitu, zejména odpadních vod. Celý článek…

SOVAK: Hlavním problémem ČR je hospodaření s dešťovou vodou

19. října 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Zásadní řešením pro zajištění dostatečného množství surové vody nezbytné pro výrobu pitné vody a následné zásobování obyvatel ČR pitnou vodou jsou opatření vedoucí k zadržení vody v krajině ve stávajících nádržích, výstavbě nových nádrží a také budování a propojování nadregionálních vodárenských soustav s více zdroji vody. Celý článek…

Současný způsob hospodaření s dešťovou vodou je neudržitelný

4. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

K posílení vodních zdrojů v ČR je mimo jiné nutné změnit současný způsob hospodaření s dešťovou vodou. Poukazuje na to ve svém stanovisku Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Celý článek…

Pár pravdivých čísel o vodě, která politici ani lidé nechtějí slyšet

25. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Základní ekonomická zkušenost praví, že nesprávná rozhodnutí vycházejí z nesprávných dat. Ve vodohospodářství v ČR se to přitom nesprávnými daty jen hemží, například co se týče odplývání zisků nadnárodních společností do zahraničí. Celý článek…

Jak soukromé noviny nechápou, že si soukromá firma vyplácí zisk

6. září 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Skutečnost, že si vodárenské společnosti dovolují vytvářet nějaký zisk, je mnohaletým evergreenem článků v tuzemských médiích. Nad problémem se zamýšlí na svém blogu na portálu idnes.cz šéfredaktorka serveru vodárenství.cz  Jana Bábiková. Celý článek…