Nejnovější zprávy

Pesticidy ve vodě – léty tutlaný, ale známý problém

29. září 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Na problému přítomnosti pozůstatků pesticidů z průmyslové zemědělské produkce v podzemních vodách není, upřímně řečeno, nejdůležitějším údajem skutečnost, že ve vodách tyto látky jsou. Celý článek…

Mediální údaje o (ne)kvalitě pitné vody nemají vypovídací hodnotu

Aktualizováno 14. září 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Pesticidy ve vodách podzemních a mikroplasty ve vodách veškerých, včetně vody pitné, hýbají poslední dobou laickou veřejností. Bohužel je třeba konstatovat, že jde v drtivé většině o informace, jejichž cílem je především snaha o nárůst atraktivity příslušných médií, která je šíří. Celý článek…

Investice do vody: Utrácíme peníze, které by byly třeba jinde

Aktualizováno 29. srpna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Stejně jako lidstvo zneužilo vynález dynamitu k válečným účelům, začíná být stále častěji zneužito k politickým válkám a lobistickým účelům i téma zajištění zdrojů pitné vody. Média i politici totiž zjistili, že toto léty podceňované téma „táhne“, a že je z něj možné vytřískat politický, finanční i kompetenční potenciál. Celý článek…

Ekologický certifikát z lesa rezervoár vody neudělá

11. srpna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Spasitelské představy o tom, že zlepšení stavu společnosti nebo naší krajiny zajistí text na nějakém lejstru, jehož dodržování bude lobistickým a politickým tlakem vymáháno a následně úředně kontrolováno, získává v poslední době rozměry společenské paranoi. Celý článek…

Česká voda do českých rukou nemusí být nejlepší volbou

26. července 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Stejně jako ve všech oblastech života a podnikání platí i pro vodárenství, že nic není černobílé, případně, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Teze o „vrácení české vody do českých rukou“ tak nutně nemusí znamenat, že se občanům sníží ceny za vodné a stočné. Celý článek…

Dešťovka ještě potřetí a snad naposled

21. července 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Oblíbený, ale v původní podobě poněkud technicky nedotažený dotační titul Ministerstva životního prostředí (MŽP) „Dešťovka“ nakonec zřejmě nebude představovat riziko kontaminace vody ve veřejných sítích. Což je jedna z mála dobrých zpráv v poslední době. Celý článek…

Dešťovka – příklad (ne)poučení z dosavadního vývoje

3. července 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

V posledních několika týdnech snad neuplyne den, aby z médií na čtenáře, diváka, či posluchače nevyskočila zpráva o historicky nejúspěšnějším programu Ministerstva životního prostředí (MŽP) – Dešťovce. Celý článek…

Nové studně a vrty občany před nedostatkem vody nespasí

28. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Stejně jako už pravidelně v předchozích letech zasáhlo i letos naší zemi období sucha, respektive několik dní za sebou bez větších dešťových srážek provázených teplotami kolem 30 stupňů Celsia nad nulou. Celý článek…

Komentář: Odklady přehrady Nové Heřminovy stojí stále více peněz

14. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Zdánlivě téměř dvacet let se táhne spor o způsob protipovodňové ochrany obcí na řece Opavě, symbolizovaný plánovanou přehradou v Nových Heřminovech. Ve skutečnosti je ale kauza stará 111 let, a již tehdy bylo ideově rozhodnuto o tom, že přehrada v této obci je vhodná. Celý článek…

Program Dešťovka není zas takové terno, jak se zdá

29. května 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Neschopnost dohlédnout důsledků legislativních aktivit i možných variant uplatnění příslušných projektů v reálné praxi je téměř permanentním projevem celé řady iniciativ, předkládaných občanům naší země našimi politiky. Celý článek…

Téma vody začíná být kontaminováno dobou postfaktickou

17. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Pokud se někdo nedíval na pořad „Máte slovo“ s Michaelou Jílkovou věnovaný problematice vodárenství a speciálně cenám vody a tvorbě zisku vodárenských společností, měl by tak učinit. Pořad byl totiž modelovým příkladem stavu společnosti v době postfaktické. Celý článek…

Základní podmínkou k řešení problémů s vodou je přestat si lhát

23. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Kdyby se vybranému vzorku respondentů dnes na ulici položila otázka, jaké výročí připadá na 22. březen, nebylo by myslím mnoho těch, kteří by věděli, že jde o Světový den vody. Celý článek…

Regulace namířená proti nadnárodním firmám poškodí obce a města

8. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Je skutečně neuvěřitelné, jak hluboko je v mysli národa a jeho politiků zakořeněna nenávist proti „zlým západním kapitalistům“. Výsledkem ale bohužel je, že na „boj“ s kapitalismem doplácí často ti, které hodlají politici „chránit“. Třeba obce a města. Celý článek…

Proč poslanci odmítají údržbu drobných protipovodňových staveb?

2. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Je-li naše země v něčem na posledním místě na světě v rychlosti rozhodování, pak jsou to nepochybně procesy spojené se stavebním řízením. O tom, že je jednou z klíčových legislativních priorit tato řízení zjednodušit a zkrátit, se mluví již mnoho let. Celý článek…

V novele zákona o ochraně přírody bohužel nejde jen o národní parky

23. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Klasický tuzemský zastírací manévr při tvorbě legislativy – totiž vytrhnout z kontextu jeden atraktivní problém, který překryje podstatu navrhovaných řešení, se týká také v současné době projednávané novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Celý článek…